22.1 °C, 1.2 m/s, 57.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJundaPabeigti darbi Zemgales prospektā 7 – objekts nodots ekspluatācijā
Pabeigti darbi Zemgales prospektā 7 – objekts nodots ekspluatācijā
20/04/2020

Noslēgušies būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7 un objekts ir nodots ekspluatācijā. Uz rekonstruēto māju jau šonedēļ pārvākšanos sāks bērnu un jauniešu centrs “Junda” un bērnu bibliotēka “Zinītis”.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir pieņēmis ēku ekspluatācijā un šobrīd tiek gatavoti pēdējie nepieciešamie dokumenti, lai būvnieks nodotu ēkas atslēgas jaunajiem saimniekiem – “Jundai” un “Zinītim”, kas sāks organizēt pārvākšanos uz jaunajām telpām.

“Zinītis” plāno, ka šonedēļ jaunajās telpās tiks nogādātas mēbeles, bet nākamnedēļ sāks arī bibliotēkas grāmatu krājuma pārvešanu. Arī “Junda” turpinās jauno telpu iekārtošanu, izvietojot jauniegādātās mēbeles, kā arī pakāpeniski tiks pārvestas mantas no “Jundas” mājas Skolas ielā 2 un Pasta ielā 32.

Zemgales prospektā 7 īstenots projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana”. Ēkai tika veikta jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, ārsienu tehniskā stāvokļa uzlabošana, ārsienu siltināšana, grīdu konstrukciju atjaunošana, logu nomaiņa, veco koka durvju nomaiņa un ieejas durvju atjaunošana, apkures sistēmas nomaiņa, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve. Papildu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tika veikta arī ēkas bojāto koka konstrukciju nomaiņa, iekštelpu pārbūve un remonts, ārējo inženierkomunikāciju trašu nomaiņa, ēkas aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošām elektronisko sakaru sistēmām, ēka pielāgota personām ar kustību traucējumiem, kā arī uzbūvēta jauna piebūve un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projekts īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 721 995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 3 238 070,34 eiro, 219 462 eiro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 264 463,11 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Būvdarbus objektā veica SIA “TORENSBERG”.

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē