20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPalielina pabalstu apmēru maznodrošinātām personām; 20 bezmaksas braucienus mēnesī pilsētas autobusos šīs personas varēs izmantot līdz gada beigām
Palielina pabalstu apmēru maznodrošinātām personām; 20 bezmaksas braucienus mēnesī pilsētas autobusos šīs personas varēs izmantot līdz gada beigām
24/08/2023

Šodien domes sēdē grozīti saistošie noteikumi “Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” – palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un pabalsta apmērs krīzes situācijā, kā arī pagarināts atbalsta termiņš pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai.

Līdz ar grozījumiem saistošajos noteikumos maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 1. septembra Jelgavā palielināsies par 69 eiro un būs 439 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un palielināsies par 48 eiro un būs 307 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Šobrīd maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Jelgavā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir noteikts 370 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 259 eiro mēnesī.

Nepieciešamība palielināt maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni saistīta gan ar valsts pensiju un atlīdzību indeksāciju 2022. gadā vidēji par 100 eiro, gan ar minimālās darba algas paaugstināšanu līdz 620 eiro, gan arī ar minimālās pensijas (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas izmaksātas par kārtējo mēnesi) un valsts sociālās nodrošināšanas pabalstu apmēru palielināšanos vidēji par 28 eiro.

Pašvaldība pagarinājusi arī pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai darbspējīgā vecuma personai, kurai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pilsētas nozīmes maršrutu autobusos pašvaldība šiem iedzīvotājiem segs braukšanas maksu simts procentu apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, līdz šā gada 31. decembrim (iepriekš bija līdz 31. oktobrim).

Tāpat saistošajos noteikumos no 1. septembra palielināts pabalsts krīzes situācijā – no 109 eiro līdz 125 eiro vienai personai mājsaimniecībā. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, nepārsniedzot aktuālā minimālā ienākuma sliekšņa apmēru pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā. Savukārt aktualitāti zaudējis un no saistošajiem noteikumiem svītrots pabalsts krīzes situācijā ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojuma apmaksai saslimšanas ar Covid-19 infekciju gadījumā. Atcelts arī pabalsts krīzes situācijā natūrā nestandarta malkas piegādei 3 kubikmetru apjomā, jo saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu paredzēts, ka mājokļa pabalstu var izmaksāt avansā, vienojoties ar iesniedzēju par faktisko izdevumu rēķinu vai čeku iesniegšanu pēc darījuma veikšanas, kas nodrošina lielāku iespēju mājsaimniecībām ar zemu ienākumu līmeni vai personām bez ienākumiem iegādāties cieto kurināmo.