-5.3 °C, 3.8 m/s, 84.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPar darbu pašvaldības policijā
Par darbu pašvaldības policijā
20/08/2008

Foto: Ivars Veiliņš

Atsaucoties uz 15.augusta publikāciju laikrakstā „Zemgales Ziņas”, Jelgavas pašvaldība vēlas paust savu nostāju attiecībā uz atsevišķu policijas darbinieku viedokli par Jelgavas pašvaldības policijas vadību.

2008.gada 21. februāra pilsētas domes sēdē par Jelgavas pašvaldības policijas priekšnieku tika apstiprināts Viktors Vanags, un 30.jūnijā tika apstiprinātas izmaiņas policijas struktūrā, kas vērstas uz policijas darba efektivitātes paaugstināšanu. Policijai ir svarīgi iegūt labu reputāciju, tādēļ tā savās rindās aicina profesionāļus. Pieņemot darbā jaunus darbiniekus tiek izvērtēta izglītība, darba pieredze, kā arī ņemts vērā personālsastāva komisijas ieteikums. Vēlamies uzsvērt, ka Jelgavas pašvaldības policija ir pašvaldības kārtības uzturēšanas iestāde sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības pārvaldes robežās. Iestāde atrodas Jelgavas Domes priekšsēdētāja tiešā pakļautībā, iestādes budžetu un priekšnieka amatalgu apstiprina Jelgavas Dome, šajā gadījumā nosakot, kā pēc iespējas racionālāk izlietot piešķirtos finanšu līdzekļus. Policijas darbinieku atalgojumu nosaka Jelgavas pašvaldības policijas „Darba samaksas nolikums”. Savukārt, prēmija ir uzskatāma par atalgojumu, kas tiek izmaksāts par izcili padarītu vai papildus darbu un tās mērķis ir stimuls strādāt vēl labāk un kvalitatīvāk.
Profesionālisma paaugstināšana, policijas iekšējās darba disciplīnas pilnveidošana un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana ir uzskatāmas par pašvaldības policijas 2008.gada darbības prioritātēm.

Šobrīd jau 4 personas ir sauktas pie disciplināratbildības, kas liecina par konsekventu vadības rīcību policijas iekšējās sistēmas sakārtošanā. Paskaidrojam, ka policijas vadības rīcība 24 stundu darbadienu patruļdienestā aizstājot ar 12 stundu darbadienu ir pamatota un nodrošina policista darba spēju saglabāšanu visā dežūras laikā, un ir garants sabiedriskai drošībai un kārtībai Jelgavas pilsētā. Turpretī, strādājot 24 stundu maiņu darbu, jāšaubās vai darbinieks ar pilnu atdevi spēj pildīt savus pienākumus. Darba devējs ir ieinteresēts, lai darbinieks visas savas profesionālās spējas veltī tiešajam darbam, tādēļ nav korekti anonīmu pašvaldības policijas darbinieku pārmetumi policijas priekšniekam par to, ka jaunā kārtība traucē strādāt vēl kādā citā darba vietā. Katrs ir tiesīgs izvēlēties savas prioritātes un izdarīt izvēli, no kuras nav jācieš sabiedrībai kopumā.
Pašvaldības policijas tehnika ir apmierinošā stāvoklī un atbilst policijas vajadzībām. Notiek pakāpeniska tehnikas nomaiņa – šajā gadā ir iegādāta viena jauna automašīna policijas vajadzībām un 2009. gadā plānota vēl 3 automašīnu iegāde. Ir noslēdzies konkurss par jaunu rāciju iegādi, un tās tiks piegādātas tuvākajā laikā. GPS sistēmas ierīkošana patruļdienesta automašīnās ļauj ātrāk ierasties notikuma vietā, jo uz izsaukumu tiek norīkota tā ekipāža, kas fiziski atrodas vistuvāk vietai, kurā nepieciešams policijas atbalsts vai palīdzība.

Tāpat neuzskatām par pamatotiem pārmetumus policijas vadībai, ka iestādes darbinieki dodas uz sporta spēlēm par saviem naudas līdzekļiem, nevis par nodokļu maksātāju naudu.
Jelgavas pašvaldība ir gandarīta par pārmaiņām, kas notiek Jelgavas pašvaldības policijā un lielākie ieguvēji esam mēs visi – pilsētas iedzīvotāji. Pārmetumi pašvaldības policijas vadībai un tās priekšniekam V. Vanagam liecina, ka atsevišķi policijas darbinieki savas privātās intereses vairs nevar ērti pakārtot darbam pašvaldības policijā.

 

Informācija sagatavota
Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā