15.9 °C, 1.7 m/s, 95 %

Ģimene

Sākumlapa JaunumiĢimeneLielai daļai pilsētnieku jāmaina Jelgavas iedzīvotāja karte un Jelgavas skolēna apliecība
Lielai daļai pilsētnieku jāmaina Jelgavas iedzīvotāja karte un Jelgavas skolēna apliecība
21/06/2023

31. jūlijā vairāk nekā 2500 senioriem, kā arī vairāk nekā 100 represētajām personām beigsies Jelgavas iedzīvotāja kartes derīguma termiņš. Lai arī turpmāk varētu saņemt pašvaldības atbalstu braukšanas maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, šiem iedzīvotājiem jānoformē jaunā Jelgavas iedzīvotāja karte. Ņemot vērā, ka vienlaikus kartes derīguma termiņš beidzas lielam skaitam jelgavnieku, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) no 26. līdz 30. jūnijam organizēs papildu pieteikumu pieņemšanu jaunas kartes izgatavošanai. Savukārt 31. augustā derīguma termiņš beigsies 4367 Jelgavas skolēna apliecībām, ko skolēni no jauna var noformēt savā izglītības iestādē.

ZRKAC pieteikumus jaunai Jelgavas iedzīvotāja kartei papildus pieņems Svētes ielā 33 no 26. līdz 30. jūnijam katru dienu no pulksten 9.30 līdz 17. Savukārt no 3. jūlija Jelgavas iedzīvotāja karti ZRKAC varēs noformēt pirmdienās no pulksten 14 līdz 20 un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15.

Ierodoties noformēt jauno karti, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Personas fotografēšana tiks nodrošināta uz vietas ZRKAC.

Pensionāriem un politiski represētajām personām pašvaldība ar Jelgavas iedzīvotāja karti nodrošina 20 bezmaksas braucienus mēnesī pilsētas sabiedriskajā transportā.

Tiklīdz karte būs izgatavota, to varēs saņemt ZRKAC. Informācija, kad jāierodas pēc jaunās kartes, katram tiks sniegta individuāli.

Jāatgādina, ka, lai modernizētu Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības funkcionalitāti, jau pagājušajā gadā pilsētā pakāpeniski sāka ieviest jaunas kartes, kas ļautu efektīvāk nodrošināt dažādu atvieglojumu un pakalpojumu saņemšanu jelgavniekiem. Kā pirmie jaunajām kartēm varēja pieteikties skolēni, bet vēlāk – arī ikviens iedzīvotājs, kuram beidzās līdzšinējās kartes derīguma termiņš.

Ieviešot jaunās kartes, tika paredzēts pārejas periods, kurā pilsētniekiem pakāpeniski tika nomainītas kartes. Tāpēc šobrīd pirmām kārtām kartes ir jāmaina tiem iedzīvotājiem, kuriem beidzies līdzšinējās kartes derīguma termiņš.

Jāpiebilst, ka skolēni jaunajai Jelgavas skolēna apliecībai tāpat kā līdz šim var pieteikties savā izglītības iestādē. Skolas jau šobrīd organizē jauno apliecību pieteikumu pieņemšanu un ir informējušas skolēnus par kārtību, kādā pieteikumi tiek pieņemti.

Skolēna apliecība tiek izsniegta izglītojamiem, kuri apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības programmu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē. Ar pieteikumu par skolēna apliecības saņemšanu skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim kopā ar izglītojamo, ja viņš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, jāvēršas savā izglītības iestādē. Tāpat Jelgavas iedzīvotāja karti Jelgavas izglītības pārvaldē var saņemt pašvaldībā deklarētie izglītojamie, kuri vispārējās vai profesionālās izglītības programmu klātienes formā apgūst citas pašvaldības vai valsts dibinātā vai privātā izglītības iestādē.

Iesniedzot pieteikumu jaunas kartes saņemšanai, jāuzrāda:

  • izglītojamā personu apliecinošs dokuments vai dzimšanas apliecība;
  • likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;
  • pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments (izglītojamā dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments u.c.).

Kartes izgatavošanai nepieciešamo skolēna fotografēšanu nodrošina izglītības iestādē.

Jelgavas skolēna apliecība ne tikai ir identifikācijas līdzeklis, bet ļauj skolēniem arī saņemt pašvaldības piešķirtos četrus bezmaksas braucienus dienā mācību gada laikā pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī atvieglojumus ēdināšanai skolā.

Pašvaldība sedz pirmreizēju jaunās kartes izsniegšanas maksu 7 eiro apmērā un pasta izdevumus visiem izglītojamajiem, kā arī Jelgavā deklarētām trūcīgām, maznodrošinātām personām, pensionāriem un politiski represētām personām.