11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPilsētu iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu siltumsūkņu uzstādīšanai mājsaimniecībās
Pilsētu iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu siltumsūkņu uzstādīšanai mājsaimniecībās
31/07/2023

Pilsētu iedzīvotāji līdz 25. septembrim aicināti pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam siltumsūkņu uzstādīšanai. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, kurā  mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai šajā uzsaukumā paredzēti 3,5 miljoni eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu.

Projektā ir iespējams papildus veikt arī apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi, saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegādi un uzstādīšanu, pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanu.

Projektus CFLA var iesniegt īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas – viendzīvokļa vai vairākdzīvokļu dzīvojamajām mājām pilsētu teritorijās, kur apsilde iepriekš veikta, izmantojot koksnes biomasas, piemēram, malkas, apkuri (triju un vairāk dzīvokļu mājās – arī akmeņogļu vai kūdras apkuri). Projektā pieejamais ERAF finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 4400 eiro uz vienu projekta dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju.

Projektam var pieteikties un visus dokumentus iesniegt līdz 25. septembrim. Pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa projektus izvērtēs trīs mēnešu laikā, projektu īstenošana jāveic ne ilgāk kā divu gadu laikā. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē ŠEIT.

Konsultācijas par pieejamo atbalstu un projektu iesniegumu sagatavošanu pieejamas CFLA darba laikā, zvanot pa tālruni 24002700 vai rakstot silti@cfla.gov.lv.

Projektus var sagatavot un iesniegt ES fondu projektu portālā https://projekti.cfla.gov.lv/, un sistēmā var reģistrēties, autorizējoties ar eID, eParaksts vai eParaksts Mobile rīkiem. Tehnisko atbalstu par sistēmas lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 20003306 vai rakstot vis@cfla.gov.lv. Vairāk informācijas par reģistrēšanos projektu portālā pieejama CFLA tīmekļvietnē ŠEIT.

Šis ir otrais no četriem uzsaukumiem, kas paredzēti šajā ES fondu programmā – secīgi šajā un nākamajā gadā tiks izsludinātas projektu atlases arī granulu apkures katlu (šā gada 4. ceturksnī) un dažādu siltumapgādes sistēmu veidu (2024. gada 1. ceturksnī) ierīkošanai, ar iespēju projektos papildus uzstādīt arī saules paneļus.

Pirmajā uzsaukumā – deviņi iesniegumi

Pirmajā uzsaukumā, kurā varēja saņemt ES fondu atbalstu centralizētās siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai dzīvojamajās mājās, tika saņemti 9 projektu iesniegumi, projektos paredzētais ieguldījums – 179 943 eiro. Kā ziņots, pirmā uzsaukuma ietvaros projektā ir iespējams papildus veikt arī apkures sistēmas, tostarp sildelementu, un karstā ūdens sadales sistēmas pārbūvi vai ierīkošanu.

Par ES fondu programmu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā ES fondu programma veidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.

ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” ietvaros.