24.6 °C, 1.5 m/s, 66.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSākusies uzņemšana vidusskolu un ģimnāziju 10. klasēs un profesionālajās skolās
Sākusies uzņemšana vidusskolu un ģimnāziju 10. klasēs un profesionālajās skolās
03/07/2024

Šonedēļ 9. klašu audzēkņi saņēmuši eksāmenu rezultātus un piecās Jelgavas vispārizglītojošās skolās sākusies uzņemšana 10. klasē 2024./ 2025. mācību gadam, kā arī jaunos audzēkņus gaida pilsētas profesionālās izglītības iestādes – Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas tehnikums.

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera ielā 44, nākamajā – 2024./2025. – mācību gadā 10. klasēs uzņems 120 izglītojamos. Uzņemšana 10. klasēs notiks konkursa kārtībā, ņemot vērā vērtējumu summu, ko veido centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu valodā, kā arī vispārējo pamatziglītības sekmju vidējais vērtējums. 10. klasē netiks uzņemti skolēni, kuriem sekmju izrakstā kādā no priekšmetiem būs mazāks vērtējums par 5 ballēm un centralizēto eksāmenu kopvērtējums būs zemāks par 40%. Uzņemšanas komisija strādā katru dienu no pulksten 9 līdz 14, dokumentus mācībām kādā no četrām izglītības programmām topošie vidusskolēni var iesniegt līdz 4. jūlija pulksten 13. Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti skolas tīmekļvietnē 5. jūlijā pēc pulksten 15. Plašāk.

Savukārt, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas ielā 2, 10. klasēs uzņems 100 izglītojamos. Uzņemšana notiks konkursa kārtībā, ja gada vērtējums visos mācību priekšmetos nebūs zemāks par 5 ballēm un centralizēto eksāmenu vērtējums nebūs zemāks par 25%. Starptautiskā bakalaurāta klasē, papildu iepriekšminētajiem kritērijiem, tiks vērtētas sekmes arī angļu valodā. Uzņemšanas komisijas darba laiks ir no pulksten 9 līdz 14, beidzamā diena dokumentu iesniegšanai, lai uzsāktu mācības kādā no četrām Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vidusskolas izglītības programmām, ir 4. jūlijā līdz pulksten 14. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 8. jūlijā no pulksten 15, nosūtot informāciju katram iesniedzējam. Plašāk.

Lai uzsāktu mācības Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klasē, dokumentus 3. jūlijā var iesniegt no pulksten 9 līdz 14, beidzamajā dienā – 4. jūlijā – dokumentus klātienē, Meiju ceļā 9, pieņems no pulksten 14 līdz 17. Uzņemšana notiks, ņemot vērā vērtējumu summu, ko veidos mācību priekšmetu vidējais vērtējums, 9. klases gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā un vērtējums valsts pārbaudes darbos ne mazāks kā 25%. 10. klasē netiks uzņemti skolēni ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 10. jūlijā pēc pulksten 12, nosūtot ziņu uz iesnieguma iesniedzēja reģistrācijā norādītā elektroniskā pasta adresi. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola nākamajā mācību gadā 10. klasēs uzņems 60 izglītojamos. Plašāk.

Topošo vidusskolēnu uzņemšana notiks arī Jelgavas 5. vidusskolā, uzņemot 52 izglītojamos. Dokumentus klātienē, Aspazijas ielā 20, pieņems katru dienu no pulksten 9 līdz 14, beidzamā diena dokumentu iesniegšanai ir 5. jūlijs. Šajā skolā tiks uzņemti skolēni ar pietiekamu gada vērtējumu visos mācību priekšmetos un/vai ar centralizēta eksāmena vērtējumu, kurš ir augstāks par 25%. Ja viena centralizētā eksāmena kopvērtējums ir zemāks par 25%, tad skolēns tiks uzņemts vidusskolā tādā gadījumā, ja visu centralizēto eksāmenu kopvērtējuma summa nebūs zemāka par 100%. Plašāk.

Jelgavas 4. vidusskolā, Akmeņu ielā 1, plānots uzņemt 60 topošos vidusskolēnus. Uzņemšana 10. klasē notiks konkursa kārtībā pēc vērtējumu summas, ņemot vērā gada un centralizētā eksāmena vērtējumu latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu valodā 9. klasē, kā arī vidējo atzīmi sekmju izrakstā. 10. klasē netiks uzņemti skolēni ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un/ vai ar centralizēta eksāmena vērtējumu, kas būs zemāks par 30%. Dokumentus šajā mācību iestādē klātienē var iesniegt katru darba dienu no pulksten 9 līdz 15, beidzamajā dienā – 5. jūlijā – no pulksten 9 līdz 13. Plašāk.

Jelgavas Amatu vidusskolā, Akadēmijas ielā 25, dažāda vecuma audzēkņiem – pēc 7., 8., 9. un 12. klases, kā arī pieaugušajiem, tiek piedāvāts apgūt apmācību programmas vairāk nekā 10 specialitātēs. Lai uzsāktu mācības kādā no piedāvātajām programmām, dokumentu pieņemšana līdz 29. augustam norisināsies katru darba dienu no pulksten 9 līdz 15. Plašāk.

Jelgavas tehnikumā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, 9. klašu absolventiem ir iespēja apgūt vienu no 11 piedāvātajām profesijām kokapstrādes, būvniecības, IT un viesmīlības pakalpojumu jomā. Uzņemšanas komisijas darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai  ir no pulksten 8 līdz 17, piektdienās – no pulksten 8 līdz 15. Lai uzsāktu mācības šajā skolā, dokumenti līdz 10. jūlijam jāiesniedz elektroniski vai klātienē. Uzņemšana paredzēta divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 12. jūlijā no pulksten 10 skolas tīmekļvietnē. Ja pēc pirmās kārtas vēl būs brīvas vietas kādā no piedāvātajām profesijām, no 15. jūlija līdz 20. augustam tiks organizēta papildu uzņemšana. Savukārt, ja apmācību grupa būs nokompletēta jau pirmajā kārtā, otrās kārtas uzņemšana netiks izsludināta. Plašāk.

Savukārt Jelgavas Mūzikas vidusskolā iestājeksāmeni audzēkņiem jau ir noslēgušies jūnijā. Uzņemtajiem skolēniem laikā no 28. līdz 31. augustam no pulksten 9 līdz 17 jāierodas skolā, Lapskalna ielā 2, mācību daļā, lai noformētu dokumentus. Plašāk.

 

Informācija par skolām pieejama www.jelgava.lv sadaļā “Iestādes”, “Jelgavas Izglītības pārvalde”, “Izglītības iestādes”.