23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaUzsāk detālplānojumu izstrādi zemes vienībai 6. līnijā 64C un zemes vienībai Kalnciema ceļā ar kadastra apzīmējumu 0900 024 0052
Uzsāk detālplānojumu izstrādi zemes vienībai 6. līnijā 64C un zemes vienībai Kalnciema ceļā ar kadastra apzīmējumu 0900 024 0052
13/06/2024

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 23. maija lēmumu ir uzsākta detālplānojuma 6. līnijā 64C, savukārt ar 7. jūnija lēmumu uzsākta detālplānojuma izstrāde Kalnciema ceļā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0900 024 0052.

Detālplānojuma ierosinātāji ir zemes vienību īpašnieki, un to izstrādes mērķis ir zemes vienību sadalīšana, paredzot savrupmāju apbūves, transporta un inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja. Informāciju par detālplānojumu izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Centrālā pārvalde”, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv; sandra.ozola@jelgava.lv.

Informācija par detālplānojumu izstrādi pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv – zemes vienībai 6. līnijā 64C – https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29980, zemes vienībai Kalnciema ceļā ar kadastra apzīmējumu 09000240052 – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30119