-3.4 °C, 3.8 m/s, 91 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiUzsāks Lietuvas šosejas posma rekonstrukciju
Uzsāks Lietuvas šosejas posma rekonstrukciju
26/08/2012

Pirmdien, 27.augusta tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. Darbus veiks akciju sabiedrību „A.C.B.”. Konkrētu darbu veikšanas vietās iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Visā rekonstruējamajā Lietuvas šosejas posmā no Rūpniecības ielas līdz Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumam paredzētas četras braukšanas joslas, pa divām katrā virzienā.

Pirmdien, 27.augusta tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. Darbus veiks akciju sabiedrību „A.C.B.”. Konkrētu darbu veikšanas vietās iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

Visā rekonstruējamajā Lietuvas šosejas posmā no Rūpniecības ielas līdz Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumam paredzētas četras braukšanas joslas, pa divām katrā virzienā.

Projekta „Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” ietvaros tika rekonstruēts Savienības ielas pieslēgums Lietuvas šosejai, pieslēdzot Savienības ielu perpendikulāri Lietuvas šosejai un uzstādot krustojumā satiksmes regulēšanas luksoforu.

Posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai gar Lietuvas šosejas labo pusi paredzēts 6 metrus plats paralēlais ceļš ar asfalta segumu un 0,75 metrus platām nomalēm. Paralēlais ceļš kalpos gājēju un velosipēdistu kustībai un nodrošinās iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām mājām.

Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā satiksmi plānots organizēt ar luksofora palīdzību, atslēdzot no krustojuma zonas Romas ielu.

Lietuvas šosejas posmā no Savienības ielas līdz Rūpniecības ielai plānots atjaujot braucamās daļas virskārtu, sakārtojot gājēju ietves un ietvju betonu apmales uz dzelzceļa pārvada.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus ar gūlijām, attīrīšanas ietaises un sūknētavu, lai lietus kanalizācijas tīkli darbotos nepārtraukti un teritorijas Lietuvas šosejas labajā pusē tiktu pasargātas no pavasara palu ūdeņiem. Vēl paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu.

Gājēju celiņos iebūvēs joslu ar vadlīniju seguma struktūru, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem orientēties gājēju celiņa virzienos.

Jaunais luksofors Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojumā, kā arī rekonstruējamais luksofors Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas krustojumā tiks aprīkots ar skaņas signāliem gājējiem.

Brauktuves bīstamās vietas no ietves tiks norobežotas ar barjerām.  Nobrauktuves no ietvēm (pandusi) uz Lietuvas šoseju un pievadceļiem paredzēta 0 cm līmenī.

Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”  kopējās plānotās izmaksas ir 3 890 941,09 lati ar PVN, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2 019 011,89 lati (74% no attiecināmajām izmaksām) un to plānots pabeigt līdz  2013.gada novembrim.
 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē