23.9 °C, 1.5 m/s, 49.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaVēl 1400 mājas var pieslēgt kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
Vēl 1400 mājas var pieslēgt kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
29/03/2021

SIA Jelgavas ūdens projektā Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta pilsētā pabeigusi plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, un no 2016. gada līdz 2020. gada beigām izbūvēti vai rekonstruēti tīkli 83,49 kilometru garumā 100 ielu posmos. Projekta 5. kārtā pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem ir iespēja pieslēgt vēl 1402 īpašumus. Šobrīd šo iespēju izmantojuši vairāk nekā trešdaļa no īpašumu saimniekiem. Februārī Jelgavas ūdens izsludināja arī pašvaldības atbalsta programmu pieslēgumu izbūvei, un tas nozīmē, ka arī šogad iedzīvotāji var saņemt pašvaldības līdzmaksājumu sava īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Pieteikums jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

“Ir noslēdzies vēl viens apjomīgs darbs, lai turpinātu paplašināt pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus, dodot iespēju pieslēgt savu īpašumu centralizētajam pakalpojumam tiem māju īpašniekiem, kuriem līdz šim šādas iespējas nebija. Ar ES Kohēzijas fonda atbalstu, pašvaldības līdzfinansējumu un uzņēmuma ieguldījumu projekta 5. kārtas realizācijā esam investējuši vairāk nekā 20 miljonus eiro. Tādējādi pilsētā katra jaunā pieslēguma izveidē ir ieguldīti līdz 10 000 eiro – vienkārši sakot, izbūvējot infrastruktūru līdz katram īpašumam, katrā no tiem esam investējuši līdz 10 000 eiro. Tagad privātmāju saimniekiem atliek šo investīciju izmantot, pieslēdzot savu īpašumu kopējiem tīkliem,” uzsver “Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, turpinot: “Tas ne tikai paaugstina īpašuma vērtību, bet arī ilgtermiņā ļauj ieekonomēt līdzekļus, ko ģimenes tērē par decentralizētās kanalizācijas – krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – vai savas ūdensapgādes sistēmas – spices, dziļurbuma – ierīkošanu un uzturēšanu. Tāpat būtiski, ka centralizētā sistēma garantē nemainīgi augstu pakalpojuma kvalitāti – dzeramā ūdens kvalitāte atbilst valstī noteiktajām normām, bet kanalizācijas pakalpojums nerada apdraudējumu videi, kā tas nereti ir, ja tiek izmantotas nepareizi uzturētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas.”

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība ar ES atbalstu pilsētā aizsākās 2000. gadā, kad tika uzsākta šī projekta 1. kārtas realizācija, kam līdz pat 2020. gadam sekoja vēl četras kārtas. Katrā darbu posmā tika izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli: 1. kārtā 64 kilometru garumā, 2. kārtā 60 kilometru garumā, 3. kārtā 14 kilometru garumā, 4. kārtā septiņu kilometru garumā, bet 5. kārtā 83 kilometru garumā.

 

I.Strode uzsver, ka jaunu tīklu izbūve un esošo rekonstrukcija ir tikai daļa no projekta: “Paralēli tam jau ar 1. kārtu soli pa solim pilsētā esam rekonstruējuši un uzlabojuši ūdenssaimniecības sistēmu. 1. kārtā rekonstruētas arī pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai attīrītie notekūdeņi, kas nonāk Driksā, atbilstu likumdošanas normām. 2. kārtā tika rekonstruēti ūdens ieguves urbumi, dzeramā ūdens rezervuāri un izbūvēta dzeramā ūdens ieguves sagatavošanas stacija, kas nu jau gandrīz septiņus gadus garantē, ka pilsētā ūdens kvalitāte atbilst visām valstī noteiktajām dzeramā ūdens prasībām. Tāpat projekta piecās kārtās tika izbūvētas 17 jaunas un rekonstruētas deviņas esošās notekūdeņu sūkņu stacijas. Šobrīd vēl tiek pārbūvēta atlikusī Zvejnieku ielas sūkņu stacija.”

 

Realizējot visas piecas projekta kārtas, pilsētā kopš 2000. gada ir izbūvēti un rekonstruēti vairāk nekā 200 kilometri kanalizācijas un ūdensvada tīklu, un tā ir gandrīz puse no visas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas. “Diemžēl šajā projektā ES finansējumu nebija iespējams vērienīgāk piesaistīt jau esošo tīklu rekonstrukcijai, kas ir aktuāli ne tikai Jelgavai, bet visām Latvijas pašvaldībām. Nozare jau vairākkārt uz to ir norādījusi gan ministrijai, gan valdībai, mudinot rast iespēju piesaistīt finansējumu arī esošo tīklu rekonstrukcijai. Tiklīdz šāda iespēja būs, SIA “Jelgavas ūdens” ir gatava to izmantot. Šobrīd – līdz ar 5. kārtas noslēgumu un jauna ES fondu plānošanas perioda sākumu – gan ir skaidrs, ka vismaz tuvākajā laikā ES finansējums jaunu tīklu izbūvei nebūs pieejams. Tāpēc vēl jo būtiskāk, ka “Jelgavas ūdens” šajos gados ir spējis piesaistīt vērienīgus ES Kohēzijas fonda līdzekļus, lai pilsētas blīvāk apdzīvotajos rajonos šobrīd nodrošinātu to, ka 99,9 procentus īpašumu var pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai un 99,5 procentus – ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmai,” tā I.Strode, uzsverot: “Tāpat ļoti novērtējam iedzīvotāju aktivitāti, pieslēdzot īpašumus centralizētajiem tīkliem. Kopš projekta 1. kārtas abonentu skaits audzis par trešo daļu, un “Jelgavas ūdens” aicina arī pārējos iedzīvotājus, kam paralēli īpašumam izbūvēti centralizētie tīkli, izmantot šo iespēju un pieslēgt savu īpašumu ūdenssaimniecības tīkliem, kā arī saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei.”

 

Tuvākie plāni uzņēmumam ir turpināt pilnveidot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apstrādes procesu, kam varētu būt pieejams ES fondu atbalsts. “Plānojam iegādāties dūņu centrifūgas, kas nodrošinās kvalitatīvāku dūņu atūdeņošanas procesu, samazinot izdevumus par dūņu utilizāciju,” skaidro I.Strode. Tāpat līdz 2023. gadam uzņēmums plāno piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai.

 

Līdz 1. jūnijam var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei

 

Arī šogad jelgavniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei ielās, kurās ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli, – pieejamais pašvaldības finansējums šogad ir 43 000 eiro. Iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var līdz 1. jūnijam (ieskaitot).

 

Daudzdzīvokļu mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro, savukārt atbalsta apmērs vienģimenes mājai atkarīgs no tā, vai kanalizācija tiek izbūvēta saskaņā ar apliecinājuma karti vai atvieglotu procedūru – ar pievada novietojuma plānu.

 

Ja privātmājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības līdzfinansējums veidos līdz 50 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Savukārt, ja darbus veiks pats īpašnieks vai būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi, bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi.

 

Pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā www.ju.lv, tālrunis informācijai – 63007119. Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam pievadu novietojuma plānam vai apliecinājuma kartei, kā arī nedrīkst būt uzsākta kanalizācijas pievada izbūve.

 

Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī SIA “Jelgavas ūdens” klientus klātienē neapkalpo. Pieteikumu var iesniegt, atstājot pastkastītē pie uzņēmuma vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava); nosūtot dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pa e-pastu jelgavas.udens@ju.lv; nosūtot to pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

 

Ielas, kurās paplašināti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē