20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaVēl līdz 4. jūlijam var iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
Vēl līdz 4. jūlijam var iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
03/06/2019

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomā un biedrības, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros. Projekta konkursā savas idejas īstenošanai iespējams iegūt 4600 euro.

 

Pretendenti savus pieteikumus konkursam var iesniegt no 03.06.2019. – 04.07.2019. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā.

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi.

 

Projektu “PuMPuRS” Jelgavā īsteno 12 izglītības iestādes. Projekta ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas un transporta izdevumu kompensāciju u.c. atbalstu.

 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst.8:00 – 19:00, citās nedēļas dienās no plkst. 8:00 – 17:00, piektdienās no plkst.8:00 – 14:30, pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 – 13:00.

Papildus informāciju par projektu sagatavošanu sniegs Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere, tālrunis 63005527

 

Projektu konkursi tiks organizēti saskaņā ar šādiem dokumentiem:

Konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

 

  1. 1. pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā”
  2. 2. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
  3. 3. pielikums Sadarbības partneru apliecinājums
  4. 4. pielikums Apliecinājums jauniešiem
  5. 5. pielikums Vērtēšanas kritēriji
  6. 6. Preventīvo pasākumu plāns PMP riska samazināšanai Jelgavas Tehnikumā.

 

!!!Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki).