19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Ģimene

Sākumlapa JaunumiĢimeneVēl var pieteikt bērnus mācībām “Ābelītē” un “Pīlādzītī” bez vecāku līdzmaksājuma
Vēl var pieteikt bērnus mācībām “Ābelītē” un “Pīlādzītī” bez vecāku līdzmaksājuma
05/07/2024

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma iegādei”, Jelgavas pašvaldībā deklarētajiem bērniem, kuri dzimuši 2019. un 2020. gadā un šobrīd reģistrēti rindā uz pašvaldības bērnudārzu, no 1. septembra ir iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu bez vecāku līdzfinansējuma divos privātajos bērnudārzos – “Ābelītē” un “Pīlādzītī”. Tāpat kā bērnam apmeklējot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, arī šajā gadījumā vecākiem būs jāsedz tikai izdevumi par ēdināšanu. Pašvaldība aicina vecākus izvērtēt šo piedāvājumu un nekavēties ar pieteikšanos. Vēl ir brīvas vietas.

“Ābelītē” un “Pīlādzītī” bez vecāku līdzmaksājuma pirmsskolas izglītību varēs apgūt četrus un piecus gadus veci bērni, kuri šobrīd reģistrēti rindā uz kādu no pašvaldības bērnudārziem. “Lai noskaidrotu vecāku gatavību iesaistīties projektā, jūnijā veicām aptauju, un atsaucās 165 vecāki. Saņemot personalizētu uzaicinājumu, vairāk nekā simts ģimenes šo piedāvājumu pieņēma un izvēlētajā izglītības iestādē jau ir nokārtojušas nepieciešamās formalitātes, bet daļa vecāku vēl nav snieguši atbildi. Ir arī gadījumi, kad ar ģimeni nav izdevies sazināties – mainījusies iesniegtā kontaktinformācija vai kāda cita iemesla dēļ. Vecākiem, kuri vēl nav izdarījuši savu izvēli, lūgums sazināties ar kādu no iestādēm un uzrakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā no 1. septembra bez vecāku līdzfinansējuma. Vecākiem būs jāsedz tikai izdevumi par ēdināšanu,” stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma, papildinot, ka pozitīvu atbildi par iesaisti projektā šobrīd ir snieguši 115 bērnu vecāki.

Taču vēl ir brīvas vietas, tāpēc tiek gaidīta atbilde arī no citiem vecākiem, kuru bērni dzimuši 2019. vai 2020. gadā, bet līdz šim nav saņēmuši uzaicinājumu mācībām pašvaldības bērnudārzā. “Ja vecāki kaut kādu iemeslu dēļ nav saņēmuši Izglītības pārvaldes sūtīto informāciju, aicinām izvērtēt šo iespēju un pašiem vērsties “Ābelītē” vai “Pīlādzītī”. Ar savu izvēli lūdzam nevilcināties, lai iestādes var plānot nākamā mācību gada darba procesu,” norāda Izglītības pārvaldē, papildinot – lai bērni varētu mācīties bez vecāku līdzmaksājuma, pašvaldība projekta īstenošanai publiskā iepirkuma procedūrā ir iegādājusies vairāk nekā 300 vietas 2019. un 2020. gadā dzimušajiem bērniem.

Lai ģimene varētu iesaistīties projektā un saņemt apmaksātu vietu privātajā bērnudārzā:

 • līdz uzņemšanai privātajā bērnudārzā bērnam ir jābūt reģistrētam Jelgavas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (pirmsskolu rindā);
 • bērna un vismaz viena no vecākiem (likumiskajam pārstāvim) dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Jelgavā;
 • jānoslēdz līgums par iesaisti projektā vismaz uz vienu gadu, izslēdzot iespēju mainīt izglītības iestādi.

Jāuzsver, ka projekta īstenošanas laiks ir trīs mācību gadi – no 2024. gada 1. septembra līdz 2027. gada 31. augustam. Tas nozīmē, ka visi bērni, sākot no četru gadu vecuma, kuri tagad iesaistīsies projektā, līdz pat skolas gaitu uzsākšanai varēs saņemt projekta finansētu vietu privātajā bērnudārzā.

Papildinformāciju par iesaisti projektā var uzzināt, zvanot Jelgavas Izglītības pārvaldei pa tālruni 63012465 vai 63012460.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

SIA “Mītavas Elektra” bērnudārzā “Ābelīte” šobrīd mācās 73 izglītojamie. Iestādē jau no mazotnes bērnus aicina iepazīt un iemīlēt dabu. Piedāvājot plašu radošu aktivitāšu klāstu, veicina zinātkāri, radošumu un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.

Iestādes vērtības

 • Mīlestība un cieņa pret dabu: bērni, rotaļājoties un pētot dabas brīnumus, apgūst par tās daudzveidību un izmaiņām. Ir savs mazdārziņš un siltumnīca.
 • Izglītība caur pieredzi: aizraujošas aktivitātes un ekskursijas pa pilsētu ļauj bērniem iepazīt pasauli no cita skatupunkta un iegūt jaunas zināšanas.
 • Sadarbība ar ģimeni: sadarbojamies ar vecākiem, lai kopīgi izaudzinātu atbildīgus un zinošus sabiedrības locekļus. Organizējam kopīgus pasākumus izglītojamajiem ar ģimenēm.
 • Interešu izglītība: interešu izglītības pulciņš “Mūsdienu dejas” sniedz iespēju bērniem attīstīt radošumu, koordināciju un pašizpausmi.

“Ābelītes” mērķis – izveidot vidi, kurā bērni var brīvi mācīties, attīstīties un izaugt par apzinīgiem un zinošiem sabiedrības locekļiem, kas rūpējas par mūsu planētu.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Iestādē palīdz katram bērnam noticēt sev, gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā, būt atsaucīgam, rosina bērnos iniciatīvu mācīties, vērot, pētīt un izdarīt secinājumus. Iestādē plāno un organizē integrētas rotaļnodarbības, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot. Pedagoģiskajā darbā veicina bērna personības emocionālo un sociālo attīstību ar fiziskajām aktivitātēm. Nodrošina mācību procesam labvēlīgu vidi, rada iespēju katram bērnam attīstīties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.

Iestādes moto:

 • palīdzēt katram bērnam noticēt sev;
 • rosināt bērnos iniciatīvu mācīties, vērot, pētīt un izdarīt secinājumus;
 • nodrošināt atbilstošu atbalstu un regulāru atgriezenisko saiti vecākiem par mācību procesu;
 • rosināt bērnus reflektēt par savu mācīšanos un domāšanu;
 • mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, balstoties uz individuālās pieejas attīstību;
 • integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā.

“Pīlādzīša” mērķis – nodrošināt katram bērnam mūsdienīgas lietpratības izglītību, kas ietver zināšanas, prasmes un ieradumus, kuri ir saistīti ar motivāciju un gribu.