-3.5 °C, 1.9 m/s, 91.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiZemgalē jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un jauni sadarbības projekti
Zemgalē jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un jauni sadarbības projekti
18/06/2008

Foto: Juris Kālis

Foto: Juris Kālis

Jelgavā notikušajā Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes (AP) kārtējā sēdē par padomes priekšsēdētāju turpmākajā pusgadā ievēlēts Leonīds Salcevičs, Jēkabpils domes priekšsēdētājs, un akceptēta dalība četros Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektos.

Priekšsēdētāja nomaiņa notikusi, ievērojot rotācijas principu, jo līdzšinējam priekšsēdētājam, Jelgavas mēram Andrim Rāviņam sešu mēnešu pilnvaru laiks ir beidzies. Savukārt par Leonīda Salceviča vietnieku padomē ievēlēts Vilnis Plūme, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs.

Bez tam Leonīdu Salceviču padome pilnvaroja pārstāvēt Zemgali gan Nacionālajā reģionālās attīstības padomē, gan Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu uzraudzības komitejā.

Padome atzīmēja, ka līdzšinējā priekšsēdētāja Andra Rāviņa darbības laiks minētajā amatā bijis ļoti aktīvs, jo izskatīti un atbalstīti vairāk nekā 110 dažādi lēmumprojekti, tostarp noticis projektu ideju forums, diskusija „Zemgale – inovatīvas rīcības un zinātnes centrs”, izstrādāta un apstiprināta Zemgales Kultūras programma, apstiprināta Jelgavas un Jēkabpils pilsētas, kā arī Aizkraukles novada Integrētās attīstības programma, reģions sekmīgi piedalījies starptautiskajā izstādē – gadatirgū „Balttour 2008” un izstādē „Skola 2008”. Savukārt padomes izbraukuma sēdēs reģiona pašvaldību līderi iepazīstināti ar jelgavnieku pieredzi daudzdzīvokļu namu siltināšanā, ar Biznesa inkubatora un Industriālā parka darbību, Zemgalē uzņemta Somijas reģionālo pašvaldību delegācija.
Bez tam, izmantojot vairākus finansiālā atbalsta mehānismus un vietējos cilvēkresursus, dažādās izstrādes stadijās atrodas aptuveni 30 projektu pieteikumi, kuri iesniegti, vai tuvākajā laikā tiks iesniegti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Baltijas jūras reģiona, kā arī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursam. Pārsvarā tie vērsti uz uzņēmējdarbības un inovāciju, izglītības, veselības un sociālās aprūpes, kā arī vides ilgtspējīgu attīstību, jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanu Zemgalē. Tā minētajā 17. jūnija sēdē padome atbalstīja reģiona kā vadošā partnera dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas četros projektos – par vides kvalitātes uzlabošanu Lielupes upju baseinā, par muzeju pieejamību un pievilcības veidošanu, par uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveidi un attīstību, par pārrobežu sadarbību amatniecības un ekotūrisma produktu izveidē.

Tāpat padome apstiprināja Zemgales Plānošanas reģiona 2007. gada Publisko pārskatu, vērtēja situāciju reģionā sabiedriskā autotransporta pārvadājumu un vides aizsardzības jomā, kā arī izskatīja vēl citus jautājumus.

Informāciju sagatavoja:
Juris Kālis,
ZPR speciālists.
Tālrunis 63028085, 29144960.