Līdz 15. augustam jāpiesakās pašvaldības pabalstiem skolai

03.08.2021. Sociālo lietu pārvalde

Lai jelgavnieku ģimenes, kuras var pretendēt uz pašvaldības atbalstu skolas un pirmsskolas izglītības gaitām, to saņemtu līdz ar jauno mācību gadu, līdz 15. augustam ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. Sociālo lietu pārvalde vecākus aicina iesniegumu iesniegšanu neatlikt.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova stāsta, ka pabalstu veidi, apjoms un kārtība, kādā to var pieprasīt, nav mainījusies. "Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, ir veikti grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi", kas nosaka, ka daudzbērnu ģimeņu bērniem pabalsti bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas tiks piešķirti uz vienu mācību semestri – tātad līdz šā gada 31. decembrim, nevis uz visu mācību gadu, kā tas bijis līdz šim," skaidro J.Laškova.

 

Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē Jelgavas Izglītības pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā, kas šobrīd ir 1,42 eiro dienā, piešķir bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, bērnam no aizbildņu ģimenes, un viņi pabalstu saņem uz visu mācību gadu. Pabalstu ēdināšanai var saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni, neizvērtējot ģimenes ienākumus, un pabalsts šobrīd tiek piešķirts līdz šā gada 31. decembrim. Savukārt pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 50 eiro apmērā mēnesī piešķir bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes uz 2021./2022. mācību gadu, bet daudzbērnu ģimeņu bērniem, neizvērtējot ienākumus, – līdz šā gada 31. decembrim.

 

Pabalstu skolēnu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem: vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam 57 eiro apmērā, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, – 29 eiro apmērā. Šo pabalstu piešķir arī bērnam, kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295 eiro. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Pašvaldības pabalstu līdz 15 eiro mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem piešķir: bērniem no trūcīgas ģimenes un aizbildņu ģimenes, piešķirot to uz visu mācību gadu. Bet bērniem no daudzbērnu ģimenes pabalsts tiek piešķirts līdz šā gada beigām.

 

Pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai 5. un 6. klašu skolēniem piešķir ikvienai ģimenei, kurā ir 5. un 6. klases skolēns, – pabalsts ir 20 procentu apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 eiro dienā.

 

Lai saņemtu minētos pašvaldības pabalstus, ģimenēm, kuras pretendē uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē iesnieguma un iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai. Vizīte iepriekš jāpiesaka pa tālruni 63048914, 63007224.

 

Lai saņemtu pašvaldības pabalstus bez ienākumu izvērtēšanas, bērna likumiskajam pārstāvim Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesniegums, ko var izdarīt vairākos veidos: klātienē Informācijas kabinetā (rindas kārtībā) pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30. Tāpat iesniegumu var iesniegt, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai nosūtot to pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa tālruni 63048914, 63007224.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies