Sākas 9., 10. un 11. klases skolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātībai

29.03.2023. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Arī šovasar Jelgavas pašvaldība skolēniem no 13 līdz 18 gadiem nodrošinās iespēju brīvlaikā strādāt. No 29. marta 9., 10. un 11. klases skolēni Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) mājaslapā www.zrkac.lv var pieteikties izsludinātajām darba vietām, iesniedzot pieteikumu, CV, motivācijas un plānotās karjeras attīstības aprakstu. Bet 6., 7. un 8. klašu skolēnu pieteikšanās vasaras darbam sāksies 3. aprīlī skolās.

ZRKAC līdz 27. martam aicināja darba devējus – komersantus, valsts un pašvaldības iestādes un biedrības – pieteikt darba vietas, kurās gatavi vasaras brīvlaikā nodarbināt 9.–11. klases skolēnus. Kopumā pieteiktas vairāk nekā 200 darba vietas. Piemēram, skolēniem piedāvāts strādāt par metinātāja palīgu, mārketinga asistentu, palīgu tehniskajos darbos, auklīti pirmsskolas izglītības iestādē, pavāra palīgu, palīgu pasākumu organizēšanā un nodrošināšanā.

 

Visas piedāvātās vakances šobrīd ir publicētas mājaslapā www.zrkac.lv, kā arī pieejamas ŠEIT, un līdz 17. aprīlim skolēni var pieteikties izsludinātajām darba vietām, iesniedzot pieteikumu, CV, motivācijas un plānotās karjeras attīstības aprakstu.

 

Vasaras nodarbinātības programmā 9.–11. klašu grupā var iesaistīties Jelgavā deklarēti skolēni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un mācās jebkurā vispārizglītojošā skolā, taču skolēns divus gadus pēc kārtas nedrīkstēs būt nodarbināts pie viena un tā paša darba devēja. Darba vieta jāizvēlas atbilstoši skolēna nākotnes interesēm un karjerai. Piemēram, ja karjeru plānots saistīt ar ārsta profesiju, tad var izvēlēties darbu poliklīnikā vai slimnīcā.

 

Skolēnu pieteikumi tiks vērtēti līdz 3. maijam, un tiks ņemta vērā skolēna motivācija piedalīties nodarbinātībā, rekomendācijas vēstule no izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, iepriekšējā darba devēja, skolēna nodarbinātības mērķa atbilstība plānotajai karjerai. Par rezultātiem skolēni individuāli tiks informēti elektroniski 3. maijā.

 

Jāpiebilst, ka 9., 10. un 11. klases skolēni vasarā drīkstēs strādāt sešas stundas dienā trīs nedēļas mēnesī no 5. jūnija līdz 25. augustam. Vasaras nodarbinātības mērķis ir veicināt izglītojamo īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Jelgavas pašvaldības finansētās darba vietās, radīt iespēju izglītojamajiem iegūt darba pieredzi, apgūstot nepieciešamās darba prasmes un iemaņas, veidot izpratni par profesijām, veicināt karjeras attīstību un prasmi darba tiesisko attiecību nodibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.

 

Darba devējiem pašvaldība nodrošinās finansējumu darba samaksai 110 izglītojamajiem pilnā apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu) un kompensācijas izmaksai par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu. Finansējumā netiek iekļauti ar nodarbinātību saistītie transporta izdevumi.

 

Jaunāko klašu skolēniem (6., 7. un 8. klase) vasaras nodarbinātību koordinē Jelgavas Izglītības pārvalde. 13 un 14 gadus veci skolēni varēs strādāt četras stundas dienā divas nedēļas mēnesī, un viņiem darbs vasaras periodā tiks nodrošināts pašvaldības izglītības iestādēs – skolās, bērnudārzos, jaunrades namā «Junda» –, kā arī pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Izglītības pārvaldē informē, ka 6., 7. un 8. klašu skolēnu pieteikšanās vasaras darbam sāksies 3. aprīlī pie katras skolas sociālā pedagoga. Plānots, ka jaunākajā vecuma grupā pašvaldības vasaras nodarbinātības programmā tiks iesaistīti vairāk nekā 200 skolēnu.

 

Motivācijas apraksta VEIDLAPA

 

Pieteikuma VEIDLAPA

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies