Izsniedz atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības tirdzniecības vietās 2022. gadam

14.01.2022. Pilsētsaimniecība

No 12. janvāra pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" izsniedz atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2022. gadam. Atļauju var noformēt iestādē uz vietas, obligāti iepriekš piesakoties pa tālruni 63023845.

Atļaujas klātienē varēs saņemt, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

 

"Pilsētsaimniecība" vērš uzmanību uz to, ka, lai ievērotu normatīvo regulējumu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tirdzniecības vietās un nodrošinātu vismaz divu metru attālumu starp tirgotājiem, šobrīd tiks izsniegta viena atļauja pie viena tirdzniecības galda.

 

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā, tirgotājam jāiesniedz iesniegums "Pilsētsaimniecībā" Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 3. kabinetā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 apakšpunktu tirgotājam ir jāiesniedz arī tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību. Fiziskās personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju un juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju. Noformējot atļauju, iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" IV nodaļas 12. punktā. Nodevas likme par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem amatniecības darinājumiem ir 0,43 eiro dienā, 2,13 eiro nedēļā vai 7,11 eiro mēnesī.

 

Brīvdienās un svētku dienās atļaujas neizsniedz.

 

Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi!

 

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem pilsētā var iepazīties "Pilsētsaimniecības" tīmekļvietnē www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā "Pakalpojumi/ Ielu tirdzniecības vietas".

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija: "Pilsētsaimniecība"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies