Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina piedalīties diskusijās

18.10.2022.

Līdz 21. oktobrim Latvijas pilsētu un novadu izglītības iestādēs norisinās ikgadējā Karjeras nedēļa. Ar saukli "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!" skolēni izzina un attīsta savas uzņēmējspējas, piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs.  20. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina piedalīties diskusijās.

Šogad Karjeras nedēļas īstenošanā iesaistījušās vispārējās un profesionālās izglītības iestādes no vairāk nekā 40 Latvijas pilsētām un novadiem. Šis gads pasākuma vēsturē ir īpaši zīmīgs, jo aprit 10 gadi kopš pirmās VIAA organizētās Karjeras nedēļas. Arī Jelgavas skolas piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, piedāvājot skolēniem apmeklēt dažādus pasākumus gan skolā, gan ārpus tās.

 

Karjeras nedēļas īstenoto aktivitāšu mērķis ir sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Arī Sadarbības un ekonomiskās attīstības organizācija (OECD) norāda uz nepieciešamību attīstīt tādas prasmes kā sadarbība, komunikācija, kritiskā un radošā domāšana, mācīšanās un citas, kas palīdzēs skolēniem un studentiem vislabāk sagatavoties darba tirgū izvirzītajām prasībām nākotnē. 

 

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, VIAA aicina piedalīties divās diskusijās. 20. oktobrī pulksten 13 notiks tiešsaistes diskusija jauniešiem "Kādas superspējas veidos manu nākotni?" eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt pulksten 19 tiešsaistes diskusijā "Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?" pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Abas diskusijas būs vērojamas TavaiKarjerai Facebook lapā, kā arī portālos TVNET un TV4 sadaļā "Tiešraide".

 

Karjeras nedēlas aktualitātēm iespējams sekot līdzi VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter lapās.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

 

 

Foto: Canva.com

 

Informācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra

 

 

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies