Grupu nodarbības

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarējušās ģimenes, kā arī bērni, kuru faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Nodarbības vada sociālais darbinieks un psihologs.

 

Nodarbības vecākiem

 

Nodarbību cikls „Bērnu emocionālā audzināšana” paredzēta vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni līdz 7 gadu vecumam, kā arī aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm, adoptētājiem, kuru ģimenēs aug bērni līdz 9 gadu vecumam. Ciklā ietvertas 20 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 • Kā noris bērna attīstība?
 • Kā veidot pamatu pozitīvam paštēlam?
 • Kādas ir temperamenta iezīmes?
 • Kā veicināt ķermeņa kontroli?
 • Kā atbildēt uz bērna jautājumiem par seksualitāti?
 • Kā novērst grūtības sakarā ar ēšanu, gulētiešanu vai iešanu uz podiņu?
 • Kā palīdzēt bērnam pārvarēt šķiršanos?
 • Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju?
 • Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas?
 • Kā disciplinēt bērnu?
 • Kā tikt galā ar negatīvām emocijām (dusmas, bailes, skumjas u.c.)?
 • Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas prasmes?
 • Kā veicināt sociālās iemaņas un bērna iekļaušanos grupā?
 • Kā kontrolēt televīzijas raidījumu skatīšanos? u.c.

 

Nodarbību cikls „Vecāku loma bērnu audzināšanā”. Paredzēts vecākiem ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieka nosūtījumu. 10 nodarbības ir bezmaksas nodarbības, notiek reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 • Kādas ir manas dzīves vērtības, resursi un mērķi?
 • Kādas ir vecāku lomas bērna audzināšanā?
 • Kādi ir vecāku pienākumi un manas prasmes tos veikt?
 • Kādi ir bērna negatīvas uzvedības mērķi un mana loma tajā?
 • Kādi ir konflikta veidi, raksturīgākās darbības konfliktā?
 • Kā izpaužas manas ģimenes konflikti?
 • Kā es varu veicināt pozitīvu saskarsmi ar bērnu un citiem ģimenes locekļiem.
 • Vai es pazīstu savu bērnu?
 • Kādi ir biežāk sastopamie vardarbības cēloņi un veidi?
 • Ko nozīmē emocionāli vesela ģimene? u.c.

 

Atbalsta un pašizziņas grupas nodarbības paredzētasvecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm, adoptētājiem. Tās ir10 bezmaksas nodarbības, 1-2 reizes mēnesī, 3 stundas.

Nodarbības ir paredzētas vecākiem, lai saņemtu atbalstu un nejustos vientuļi savās rūpēs par bērnu. Nodarbību saturu (apskatāmās tēmas, jautājumus un situācijas) nosaka grupas dalībnieki.

 

Nodarbības pusaudžiem un jauniešiem

 

„Iekšējo resursu aktivizēšana”

Nodarbības ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālā darbinieka nosūtījumu.Tās ir 10 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 • Kas es esmu?
 • Kādas ir manas dzīvēs vērtības?
 • Kādas ir manas stiprās un vājās puses?
 • Kādas ir brīvā laika izmantošanas iespējas Jelgavas pašvaldībā?
 • Kā veidot un noturēt savu viedokli?
 • Kā pateikt „Nē!” 
 • Kas dara mani laimīgu/nelaimīgu?
 • Kā tikt galā ar dusmām?
 • Dusmoties vai risināt konfliktu? u.c.

 

„Sociālā iekļaušanās”

Nodarbības ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieka nosūtījumu. Tās ir 10 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 • Kāds/a es esmu un kāds/a varētu būt pēc 10 gadiem?
 • Kas, pēc manām domām, ir skola?
 • Kā nosargāt vērtīgo manā dzīvē?
 • Kas ir draudzība, uzticēšanās?
 • Kā notiek cilvēku verbālā, neverbālā komunikācija?
 • Ko darīt ar savām negatīvajām emocijām?
 • Kā rīkoties konfliktsituācijās ģimenē, skolā, ar draugiem? u.c.

 

„Kā nekļūt par nozieguma upuri?”

Nodarbības ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieka nosūtījumu. Tās ir 10 bezmaksas nodarbības, 1 reizi nedēļā pa 3 stundām.

Jautājumi, uz kuriem varēs gūt atbildes:

 • Kādi ir stereotipi un aizspriedumi pret dažādām sabiedrības grupām, t.sk. par mani?
 • Mans rītdienas redzējums un tā šķēršļi?
 • Kādas sociālās iemaņas man ir un kādas prasmes trūkst?
 • Kāpēc mēs neklausām?
 • Kāds ir mans negatīvas uzvedības mērķis?
 • Kāds ir mans pašvērtējums un attieksme pret sevi?
 • Ko nozīmē draudzība?
 • Vai pārprastā draudzība var būt negadījuma izraisīšanas iemesls?
 • Kā īstenojas sapņi?
 • Kādas ir brīvā laika izmantošanas iespējas Jelgavas pašvaldībā?
 • Kādi ir Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi? u.c.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Daiga Cīrule

Adrese: Zirgu iela 47 a

Tālrunis: 63011783 

e-pasts: daiga.cirule@soc.jelgava.lv