25.3 °C, 1.3 m/s, 65.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAS “Sadales tīkls” turpina uzlabot un atjaunot elektrotīklu Jelgavā
AS “Sadales tīkls” turpina uzlabot un atjaunot elektrotīklu Jelgavā
22/01/2016

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” Jelgavā turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu, tostarp veikt gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās. Šogad Jelgavā, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 247 tūkstošus eiro, AS „Sadales tīkls” plāno realizēt 5 nozīmīgus projektus, kas paaugstinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1 100 klientiem.

Publicitātes foto

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” Jelgavā turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu, tostarp veikt gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās. Šogad Jelgavā, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 247 tūkstošus eiro, AS „Sadales tīkls” plāno realizēt 5 nozīmīgus projektus, kas paaugstinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1 100 klientiem.
 
Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti Jelgavas iedzīvotājiem, pilsētā turpinās zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija Pētera, Vaļņu, Zirgu, Ūdensvada, Dārza un Lauku ielā, kur tiek demontēta esošā zemsprieguma 0,4kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija 1,9 km garumā un izbūvētas jaunas kabeļu līnijas 6,6 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 190 AS “Sadales tīkls” klientiem, kā arī gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju būtiski paaugstinās iedzīvotāju drošību, jo esošā gaisvadu elektrolīnija atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas sporta halles tuvumā, un šķērso bērnu rotaļu laukumu.
 
Nozīmīgs projekts iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai tiek realizēts O.Kalpaka, Rūpniecības, Dzelzceļnieku, Stacijas un Veidenbauma ielā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu 540 klientiem, AS “Sadales tīkls” veic vidējā sprieguma 10kV kabeļu līnijas pārbūvi 1,6 km garumā. Rekonstrukcijas darbu laikā tiks atjaunotas 2 transformatoru apakšstacijas un esošā 1957.gadā izbūvētā kabeļu līnija. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un elektroenerģijas piegādi lietotājiem AS „Sadales tīkls” spētu sniegt augstā kvalitātē, tas savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo tā elementi kalpo vidēji 40 – 50 gadus. Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību. Oskara Kalpaka ielā ir uzsākta arī 1978. gadā izbūvētās transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, paaugstinot elektroapgādes drošumu 281 lietotājam, tostarp Jelgavas Tehnikumam.
 
Elektrotīkla rekonstrukcijas darbus šogad plānots veikt arī Dambja, Asteru un Sarmas ielā, kur, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti 130 lietotājiem, tiks veikta divu transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija un jaunas vidējā sprieguma 10kV kabeļu līnijas izbūve 0,5 km garumā, savukārt, lai uzlabotu elektroapgādi 6. līnijas iedzīvotājiem, AS “Sadales tīkls” šogad plāno uzsākt zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2,2 km garumā.
 
AS „Sadales tīkls” tikās ar Jelgavas pašvaldības pārstāvjiem, informējot par plānotajiem elektrotīkla atjaunošanas un uzlabošanas projektiem līdz 2022. gadam. Savlaicīgi saskaņojot plānotos projektus ar pašvaldībā plānotajiem ielu, ceļu vai citu inženierkomunikāciju rekonstrukciju projektiem, var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņot darbības, kā arī efektīvi izmantot pašvaldības un AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem paredzētos līdzekļus un samazināt projektu izpildes laiku, tādējādi veicinot pašvaldības attīstību un vietējo iedzīvotāju labklājību.
 
Tāpat AS “Sadales tīkls” vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, iesniedzot elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) struktūras līdzsvarošanas projektu, kas paredz mājsaimniecībām par 20% samazināt elektroenerģijas piegādes cenu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Tādējādi tiks mazināta nevienlīdzīgā situācija, kad elektrotīkla uzturēšanas izmaksas sedz tikai tie klienti, kas tērē elektrību, maksājot arī par tā sauktajiem “0” pieslēgumiem. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies.

 
Informācija sagatavota
AS “Sadales tīkls”