24.7 °C, 3.6 m/s, 54.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaAtvērto durvju dienās varēs izzināt dienas centru un specializēto darbnīcu ikdienu
Atvērto durvju dienās varēs izzināt dienas centru un specializēto darbnīcu ikdienu
22/09/2023

Lai ļautu labāk izprast dienas centru un specializēto darbnīcu ikdienu un pakalpojumus, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde potenciālos klientus un viņu tuviniekus aicina uz Atvērto durvju dienām. 26. septembrī no pulksten 10 līdz 14 varēs iepazīt dienas centra “Integra” darbu, bet 29. septembrī no pulksten 10 līdz 14.30 – dienas centra “Atbalsts” un specializēto darbnīcu ikdienu.

Dienas centrā “Integra” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 sociālais pakalpojums tiek nodrošināts personām no 16 gadu vecuma ar invaliditāti – garīga rakstura (intelektuālās attīstības) traucējumiem. Līdztekus ikdienas nodarbībām un aktivitātēm tiek organizēti pasākumi gan dienas centrā, gan ārpus tā, tostarp iekļauta muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, sadarbība un kopīgi pasākumi ar citu dienas centru klientiem.

Dienas centra “Integra” nodarbības:

 • veidošana, aplicēšana, zīmēšana;
 • kulinārija un galda kultūra;
 • rakstīšanas, lasīšanas un rēķināšanas prasmju treniņi;
 • pašaprūpes prasmju treniņš (higiēnas prasību ievērošana, savas darba vides sakārtošana, telpu pareiza un kvalitatīva uzkopšana);
 • sociālo prasmju treniņš (iepirkšanās prasmju apguve, prasmes patstāvīgi apmeklēt medicīnas u.c. iestādes, uzvedības kultūra);
 • mūzikas nodarbības.

Dienas centrā “Integra” Atvērto durvju diena notiks 26. septembrī no pulksten 10 līdz 14 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9. Apmeklējumu lūgums pieteikt pa e-pastu integra@soc.jelgava.lv vai tālruni 63026930.

Savukārt dienas centrā “Atbalsts” Stacijas ielā 13 sociālais pakalpojums tiek nodrošināts pilngadīgai personai ar garīga rakstura (psihiskās veselības) traucējumiem. Dienas centrā tiek piedāvāta sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, brīvā laika pavadīšanas iespējas, sniedzot iespēju integrēties sabiedrībā.

Dienas centra “Atbalsts” nodarbības:

 • sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • vingrošana;
 • deju un kustību terapija;
 • līnijdejas;
 • radošas aktivitātes, rokdarbi;
 • floristika;
 • ēdiena gatavošanas nodarbība;
 • pašaprūpes prasmju uzturēšana un pilnveidošana (higiēnas ievērošana, apģērba un apavu kopšana, darba vietas un tuvākās vides uzturēšana kārtībā un tīrībā u.c.);
 • sociālo prasmju treniņš;
 • kognitīvo spēju uzturēšana, attīstīšana un trenēšana;
 • rīta aplis.

Specializētajās darbnīcās var iesaistīties Stacijas ielā 13, un šī pakalpojuma mērķis ir veicināt nodarbinātību un nodrošināt darba prasmju veicinošas aktivitātes pieaugušām personām ar I un II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem.

Specializētās darbnīcas pakalpojums ietver:

 • prasmju apgūšanu kādā no atbilstoši profilam aprīkotā darbnīcā: kokapstrāde, šūšana, ādas apstrāde;
 • uzraudzību un individuālu atbalstu;
 • nodarbinātības interešu, prasmju un iemaņu novērtēšanu;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 • nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu;
 • brīvā laika pasākumus;
 • sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai.

Dienas centrā “Atbalsts” un specializētajās darbnīcās Atvērto durvju diena notiks 29. septembrī no pulksten 10 līdz 14.30 Stacijas ielā 13. Apmeklējumu lūgums pieteikt pa e-pastu atbalsts@soc.jelgava.lv vai tālruni 63026161.

Vairāk vari uzzināt: