21.1 °C, 2 m/s, 62.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiČetrām LLU fakultātēm pārvēlēti dekāni
Četrām LLU fakultātēm pārvēlēti dekāni
20/06/2014

Jaunajā studiju gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes darbu vadīs Ilmārs Dukulis, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes – Andra Zvirbule-Bērziņa, bet darbu Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāna amatā turpinās Uldis Iljins un Meža fakultātes dekāna amatā – Dagnis Dubrovskis.

Publicitātes foto

Jaunajā studiju gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes darbu vadīs Ilmārs Dukulis, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes – Andra Zvirbule-Bērziņa, bet darbu Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāna amatā turpinās Uldis Iljins un Meža fakultātes dekāna amatā – Dagnis Dubrovskis.

Saskaņā ar „LLU vēlēšanu nolikumu administratīvajos amatos” fakultāšu dekānus ievēlē fakultāšu Domes uz pieciem gadiem, taču ne vairāk kā divus ievēlēšanas termiņus pēc kārtas. Ievēlēšana dekāna amatā notiek iekšēja konkursa kārtībā. Uz dekāna amatu var pretendēt akadēmiskajā amatā ievēlēti profesori, asociētie profesori un docenti, kuru pamatdarba vieta ir LLU.
 
Tā kā līdzšinējai Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekānei profesorei Irinai Pilverei 31.augustā beidzas ievēlēšanas termiņš, uz fakultātes dekāna amatu tika izsludināts konkurss. Izvirzīt savus kandidātus varēja katrs fakultātes institūts. Kā zināms, I.Pilvere maijā tika ievēlēta par LLU rektori, līdz ar to viņas kandidatūra dekānes amatam vairs nevarēja tikt virzīta.
 
17.jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Domes sēdē par dekāni ievēlēja visu četru fakultātes institūtu izvirzīto un atbalstīto Uzņēmējdarbības un vadības zinātnes institūta direktori profesori Andru Zvirbuli-Bērziņu, kura vēlēšanās bija vienīgā kandidāte.
 
Ievēlēšanas termiņš 31.augustā beidzas arī Meža fakultātes un Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāniem. Meža fakultātes Domes 17.jūnijā sēdē tika nolemts, ka dekāna amata pienākumus jāturpina pildīt līdzšinējam dekānam asociētajam profesoram Dagnim Dubrovskim. Otrs kandidāts uz šo amatu bija dekāna vietnieks saimnieciskajos jautājumos docents Linards Sisenis.
 
19.jūnijā fakultātes Domes sēdē par Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānu atkārtoti tika ievēlēts profesors Uldis Iljins, kurš fakultāti vadījis kopš 2008.gada. Uz dekāna amatu kandidēja arī Matemātikas katedras vadītāja profesore Anda Zeidmane.
 
Jauns dekāns būs arī Tehniskajai fakultātei. Lai gan līdzšinējam dekānam profesoram Kasparam Vārtukapteinim pilnvaru termiņš vēl nebija beidzies, turpmāk šos pienākumus viņš nevarēs pildīt, jo kā studiju prorektors no 1.jūlija sāks darbu LLU augstākās vadības komandā.
 
Atbilstoši „LLU vēlēšanu nolikuma administratīvajos amatos” 1.7. punktā noteiktajam, šajā situācijā Tehniskās fakultātes dekānu pēc fakultātes Domes ierosinājuma uz vienu studiju gadu iecels ar rektores rīkojumu.
 
Tehniskās fakultātes Dome 27.maija sēdē par dekāna amata kandidātu izvirzīja Spēkratu institūta asociēto profesoru Ilmāru Dukuli. Pirms tam fakultātē tika veikta akadēmiskā personāla aptauja. Pēc pārrunām ar aptaujā izvirzītajiem pretendentiem K.Vārtukapteinis Domes sēdē pieteica I.Dukuļa kandidatūru, un Domes locekļi pieņēma lēmumu lūgt rektori uz nākamo studiju gadu par fakultātes dekānu iecelt I.Dukuli. Pēc tam tiks izsludināts konkurss uz dekāna amatu.
 

Informācija sagatavota
LLU