6.9 °C, 4.4 m/s, 48.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaGada nogales svētku dievkalpojumi Jelgavas dievnamos
Gada nogales svētku dievkalpojumi Jelgavas dievnamos
20/12/2023

Gan par godu Ziemassvētkiem, gan gadu mijai, Jelgavas dievnamos notiks dievkalpojumi, mises un pasākumi, kuros pievienoties aicināts ikviens.

ZIEMASSVĒTKU UN JAUNĀ GADA DIEVKALPOJUMI

JELGAVAS SV.ANNAS PROKATEDRĀLĒ (Lielajā ielā 22a)

 • 24. decembrī pulksten 10 – adventes ceturtās svētdienas dievkalpojums.
 • 24. decembrī pulksten 16 un 19 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 • 25. decembrī pulksten 10 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
 • 26. decembrī pulksten 10 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums ar jauno draudzes locekļu iesvētībām.
 • 27. decembrī pulksten 18 – vakara dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 10 – rīta dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada dievkalpojums.

JELGAVAS ROMAS KATOĻU KATEDRĀLĒ (Katoļu ielā 11)

 • 24. decembrī – adventes 4. svētdiena. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu/krievu valodā, pulksten 11 – Sv.Mise.
 • 24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku vigīlija. Pulksten 16 – Sv.Mise bērniem, pulksten 18 – Sv.Mise, pulksten 23 – Sv.Mise.
 • 25. decembrī – Kristus dzimšanas svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu/krievu valodā, pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise.
 • 26. decembrī – Otrie Ziemassvētki. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu/krievu valodā, pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise.
 • 27. decembrī – Sv.Evaņģēlista Jāņa svētki. Pulksten 7.30 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise. Vīna svētīšana.
 • 31. decembrī – Sv.Ģimenes svētdiena. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu/krievu valodā, pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise, pulksten 23 – Sv.Mise.
 • 1. janvārī – Jaunavas Marijas Dievmātes svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu/krievu valodā, pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise.
 • 6. janvārī – Kunga Epifānija jeb Zvaigznes diena. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu/krievu valodā, pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise.

JELGAVAS VASARSVĒTKU DRAUDZĒ (Jāņa Asara ielā 8)

 • 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 • 25. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 11 – gada noslēguma dievkalpojums.

JELGAVAS KRIEVU BAPTISTU DRAUDZĒ (Mātera ielā 56a)

 • 22. decembrī pulksten 18.30 – Ziemassvētku pasākums bērniem.
 • 23. decembrī no pulksten 16 – Ziemassvētku pasākums ģimenēm draudzes pagalmā.
 • 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakars.
 • 25. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums.

JELGAVAS SV.JĀŅA BAZNĪCĀ (Jāņa ielā 1)

 • 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 • 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums ar dievgaldu.
 • 31. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums.

JELGAVAS BAPTISTU BAZNĪCĀ (Mātera ielā 54)

 • 24. decembrī pulksten 11 – Ceturtās adventes dievkalpojums.
 • 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakars. Muzicē bērni un jaunieši.
 • 31. decembrī pulksten 11 – Vecgada pateicības dievkalpojums ar vakarēdienu.

“PESTĪŠANAS ARMIJĀ” (Dobeles ielā 42)

 • 24. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 11 – Jaungada dievkalpojums.

METODISTU DRAUDZĒ (Pētera ielā 4)

 • 24. decembrī pulksten 11 – Ceturtās adventes dievkalpojums.
 • 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 11 – Vecgada rīta dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 21 – Gadumijas sagaidīšana.

JELGAVAS KRISTIEŠU DRAUDZĒ “GODĪBA” (Dambja ielā 26b)

 • 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 11 – Vecgada dievkalpojums.

JELGAVAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZĒ “JAUNĀ DZĪVE” (Zemgales prospektā 12)

 • 24. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums.
 • 31. decembrī pulksten 11 – Vecā gada dievkalpojums.

SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU BAZNĪCĀ (Svētes ielā 25)

 • 23. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums.

JELGAVAS SV.SIMEONA UN SV.ANNAS PAREIZTICĪGO KATEDRĀLĒ (Raiņa ielā 5)

 • 5. janvārī pulksten 7.30 – Ķēniņa stundas dievkalpojums, pulksten 17 – vakara dievkalpojums.
 • 6. janvārī pulksten 8.30 – liturģija, pulksten 17 – vakara dievkalpojums, pulksten 18 – grēksūdze, pulksten 24 – agrā liturģija.
 • 7. janvārī pulksten 8.30 – Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus piedzimšana. Liturģija.