20.9 °C, 2.1 m/s, 72.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiHELSUS festivāla rīkotājs šogad Moreno institūts Latvijā
HELSUS festivāla rīkotājs šogad Moreno institūts Latvijā
03/05/2018

Pēc lieliskās sadarbības iepriekšējos gados, šogad HELSUS festivāla organizēšanas darbus uzņēmies Moreno institūts Latvijā. 

Moreno institūts Latvijā nodarbojas ar psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas apmācību un popularizēšanu rīkojot starptautiskas konferences un seminārus. Moreno institūts Latvijā ir dibināts 2002.gadā. Psihodrāma ir psihoterapijas veids, kas drošā vidē ļauj izmēģināt un piedzīvot jaunus uzvedības veidus, dzīves situācijas, lai pilnveidotu un uzlabotu savu dzīves līmeni.

 

Pagājušajā gada HELSUS festivālā Moreno institūts piedalījies kā dalībnieks vadot lekciju par psihodrāmas. Psihodrāma ir grupu psihoterapijas metode, kuru aizsāka J.L.Moreno. Arī sociometrija un sociodrāma ir Dr.Moreno mantojums. Moreno attīstīja veselu filozofiju saistībā ar cilvēkiem un lomām, kuras mēs spēlējam vai kurās esam. 2002. gadā Ināra Erdmane ar Zerkas Moreno atļauju Latvijā nodibināja Moreno Institūtu. Psihodrāma ir terapijas metode, ko attīstīja Moreno un kas izpēta dzīves situāciju un konfliktus, darbojoties ar tiem, nevis runājot par tiem. Psihodrāma ir dvēsele darbībā.

 

Citējot Moreno:
“Cilvēks ir radījis lietu pasauli- “kultūras konservus”, lai varētu sev piedēvēt līdzību ar Dievu. Apzinoties savu sakāvi cīņā par maksimālu kreativitāti, cilvēks ir atdalījis no savas “gribas pēc radīšanas” “gribu pēc varas”, pēdējo izmantojot , lai vienatnē sasniegtu dievišķās ieceres. Ar ievainota un lidot nespējīga ērgļa entuziasmu viņš ķeras pie kultūras konserva, gala rezultātā dievišķojot spieķus. Tāpēc kultūras konservs kļuvis par izpausmes formu būtnēm ar ierobežotu spontanitāti. Lai to labotu, indivīdam vienlaicīgi būtu jāatrodas vairākās vietās un jāapvieno citi indivīdi radošai darbībai Visumā. Tā kā cilvēkam nepiemīt Dieva patiesi universālais raksturs, viņš varai telpā izmanto mašīnas, bet varai laikā – kultūras konservus, lai paliktu mūžīgi dzīvs.”

Spontanitāte izraisa kreativitāti. Spontanitātes un kreativitātes mijiedarbībā rodas kultūras konservs. Konservi var uzkrāt bezgala daudz un palikt „sasaldētā stāvoklī”. Tos spēj atdzīvināt spontanitāte. Spontanitāte ir process, kurā iesaistīta ne tikai viena persona, bet arī jūtu plūsma citas personas spontanitātes virzienā. Psihodrāma piedāvā cilvēkiem spontanitātes treniņu, izspēlējot nepieredzētas situācijas vai meklējot jaunus risinājumus zināmās situācijās.

Psihodrāmas praktizētājiem tiek dota iespēja atbrīvoties no savas dzīves “iekonservētajām” lomām un uzrakstītajiem manuskriptiem, lai iemantotu jaunu pieredzi. Psihodrāma ir izrādījusies gan rosinošs meklējumu ceļš, gan dziedinoša iespēja mainīt savu dzīvi.

Psihodrāma piedāvā visplašākās iespējas cilvēka iekšējo un ārējo konfliktu risināšanā un izaugsmē, jo:
• tā ir gan grupas terapija un arī individuālā terapija (monodrāma ), tā arī pāru terapija vai ģimenes terapija (ģimene ir funkcionējoša grupa), fokusējoties kā uz personību, tā grupu vai tēmu;
• tā ir uzvedības terapija; mērķis – pozitīvas izmaiņas pacienta uzvedībā (adekvāta, pielāgota sociumam, tā tradīcijām);
• tā ir eksistenciāla terapija – nodarbojas ar eksistences apzināšanos, pašaktualizāciju, pašizteiksmi darbībā (jēdzieni – laiks, jēga, dzīve, nāve u.c. );
• kognitīva terapija – pašizpratne, integrācija, uztveres un domāšanas rekonstrukcija,
• analītiska terapija – objekta attiecību izpēte, transferences analīze, insight – neapzinātā apzināšanās, pretestību atklāšana;
• tā ir iztēles terapija – ‘’as if’’- „it kā” princips‘, ’surplus reality’’- „pārrealitāte jeb viņpus reālā”;
• ķermeniski orientēta terapija – ķermeniskās reakcijas, pozas, kustības.

 

Šogad HELSUS festivālā Moreno institūts Latvijā uzstāsies “Iedvesmas telpā”, tāpēc aicinām visus interesentus pievienoties!

Biļešu tirdzniecība https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/festivals-helsus-2018-56810/ kā arī visās “Biļešu serviss” kasēs. Sekojiet līdzi informācijai www.helsus.org un https://www.facebook.com/HelsusLatvia. 

Jaunākā informācija par un ap psihodrāmu http://psihodramalatvija.lv.

 

Festivāls HELSUS sadarbībā ar Moreno institūtu Latvijā
Baiba Bobrovska