19.2 °C, 2.6 m/s, 85.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaJānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu
Jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu
22/04/2021

Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību “JKP” par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā. Uzņēmums, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā konkursā, darbu sāks 1. jūlijā, taču līdz tam katram atkritumu radītājam – gan privātpersonām, gan juridiskām personām, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – ir jānoslēdz jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums ar pilnsabiedrību “JKP”. Jauno līgumu slēgšana sāksies 5. maijā, taču līdz tam iedzīvotājiem un juridiskām personām jāveic aprēķini un jāpieņem lēmums, lai jaunajā līgumā paredzētu gan izvedamo atkritumu daudzumu, gan nepieciešamo konteineru skaitu un to novietojumu.

 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka: noslēgt līgumu ar konkursā uzvarējušo pakalpojuma sniedzēju ir katra atkritumu radītāja pienākums. Tāpat likums paredz, ka Jelgavā līgumu par atkritumu apsaimniekošanu drīkst slēgt tikai ar to uzņēmumu, kurš konkursa kārtībā ieguvis tiesības sniegt šādu pakalpojumu pilsētā. Līdz ar to līdz 1. jūlijam jauns līgums ir jānoslēdz katram atkritumu radītājam Jelgavā – gan daudzdzīvokļu mājām, gan privātmāju īpašniekiem, gan juridiskām personām.

 

Sākot darbu jaunajam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, līdzšinējā atkritumu apsaimniekošanas kārtība praktiski nemainīsies privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām, kas jau līdz šim ar pakalpojuma sniedzēju norēķinājās par reāli radīto atkritumu daudzumu mēnesī. Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus skars būtiskas izmaiņas – no 1. jūlija katrai daudzdzīvokļu mājai būs jānorēķinās par tās iedzīvotāju reāli radīto atkritumu daudzumu. Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne skaidro, ka to paredz Atkritumu apsaimniekošanas likums. Jāuzsver, ka šobrīd pilsētā tikai daļa iedzīvotāju maksā par faktiski radīto atkritumu apjomu – vairākums daudzdzīvokļu mājās dzīvojošo šobrīd maksā konstantu summu mēnesī, kas aprēķināta, ņemot vērā vidējo gadā viena iedzīvotāja saražoto atkritumu apjomu un spēkā esošo tarifu. Taču no 1. jūlija, kā to nosaka likums, ikvienam būs jānorēķinās pēc faktiski radīto atkritumu apjoma mēnesī. Par reāli izvesto atkritumu daudzumu konkrētai mājai reizi mēnesī tiks izrakstīts rēķins. Likums paredz, ka šo rēķinu var sadalīt atbilstoši dzīvojamā mājā esošo telpu skaitam; atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās domājamās daļas apmēram; atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam; atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

 

Tas nozīmē, ka līdz 5. maijam, kad sāksies jauno līgumu slēgšana, katram atkritumu radītājam – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan katrai daudzdzīvokļu mājai – jāizlemj, cik atkritumu konteineru tam nepieciešami un cik daudz atkritumu mēnesī tas rada. Šie dati tiks iekļauti jaunajā atkritumu apsaimniekošanas līgumā. Savukārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem vēl jāizlemj, kā tiks sadalīts kopējais mājas rēķins.

 

Par šiem jautājumiem dzīvokļu īpašniekiem lēmums jāpieņem kopsapulcē. Tāpat dzīvokļu īpašniekiem kopīgi jānolemj, kam uzticēt līguma slēgšanu ar pilnsabiedrību “JKP”. Likums nosaka, ka to var slēgt pilnvarotā persona, kas var būt arī mājas pārvaldnieks.

 

Līdz ar jauno kārtību no 1. jūlija mēneša maksājums par atkritumu apsaimniekošanu mainīsies – atkarībā no mājas iedzīvotāju radīto atkritumu daudzuma tas var gan pieaugt, gan samazināties.

 

Esošais pakalpojuma sniedzējs – SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” – atkritumu izvešanu pārtrauks 30. jūnijā. Jāatgādina, ka likumā noteikto prasību katram atkritumu radītājam noslēgt līgumu par pašu radīto atkritumu apsaimniekošanu kontrolēs Pašvaldības policija.

 

 

Infografika: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē