16.5 °C, 0.6 m/s, 86.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā ekspluatācijā nodots jauns ielas posms
Jelgavā ekspluatācijā nodots jauns ielas posms
20/08/2014

Jelgavā ekspluatācijā nodots jauns Aviācijas ielas posms no Garozas ielas līdz topošās rūpnīcas „UVZ Baltija” iebrauktuvei, un pabeigta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22. Pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektā realizētais nodrošina labāku piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem – deju centram „Cukurfabrika” un vairākiem ražošanas objektiem.

Jelgavā ekspluatācijā nodots jauns Aviācijas ielas posms no Garozas ielas līdz topošās rūpnīcas „UVZ Baltija” iebrauktuvei, un pabeigta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22. Pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektā realizētais nodrošina labāku piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem – deju centram „Cukurfabrika” un vairākiem ražošanas objektiem.
 
Ielu rekonstrukcijas un izbūves darbus par 848 894,20 euro (ar PVN) veica SIA „Ostas celtnieks”. Būvdarbus uzraudzīja SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību objektā nodrošināja SIA „3C”.
 
Jaunais Aviācijas ielas posms ir 387 metrus garš, Cukura ielā brauktuves rekonstrukcija veikta 388 metru garam posmam. Projektā izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš 687 metru garumā, izveidotas divas sabiedriskā transporta pieturas vietas, veikta lietusūdens atvades risinājumu izbūve 264 metru garumā, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un sūknētava, kā arī izveidots ielas apgaismojums.
 
Aviācijas un Cukura ielu infrastruktūras sakārtošana ir ieguvums pilsētas iedzīvotājiem, jo tiek nodrošināta laba piekļuve sabiedriski nozīmīgiem objektiem: deju centram “Cukurfabrika” un ražošanas objektiem (SIA „ROMA”, SIA „Universal LTD”, kā arī topošajai vagonbūves rūpnīcai „UVZ Baltija”).
 
Būvdarbi veikti projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” īstenošanai ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 864 091,33 euro, no tiem 604 720,52 euro tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, 16 007,31 euro – valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums – 243 363,50 euro.
 
Projekta mērķis bija veikt transporta infrastruktūras sakārtošanu un izbūvi Aviācijas un Cukura ielu posmos Jelgavā, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu un industriālo teritoriju sasniedzamību, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
 
Projekts noslēdzas 2014.gada 21.augustā.

Informācija sagatavota
Jelgaavs pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē