19.5 °C, 3.1 m/s, 50.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas bērnudārzos apgūs dabaszinātnes
Jelgavas bērnudārzos apgūs dabaszinātnes
24/10/2014

Trīs Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja gūt pirmo pieredzi par dabaszinātņu un tehnikas jautājumiem. Metodikas „Mācies eksperimentējot” ietvaros bērnudārzi „Kamolītis”, „Pasaciņa” un „Rotaļa” saņēma dabaszinātņu un tehnisko eksperimentu stacijas un metodiskos materiālus. Tas ļaus labāk saprast daudzas ikdienas parādības un jau pirmsskolas vecumā radīt interesi par eksakto priekšmetu apguvi vēlāk skolā.

Trīs Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja gūt pirmo pieredzi par dabaszinātņu un tehnikas jautājumiem. Metodikas „Mācies eksperimentējot” ietvaros bērnudārzi „Kamolītis”, „Pasaciņa” un „Rotaļa” saņēma dabaszinātņu un tehnisko eksperimentu stacijas un metodiskos materiālus. Tas ļaus labāk saprast daudzas ikdienas parādības un jau pirmsskolas vecumā radīt interesi par eksakto priekšmetu apguvi vēlāk skolā.
 
Jelgavā metodika „Mācies eksperimentējot” ir nākamais solis pēc MINIPHÄNOMENTA īstenošanas pilsētas skolās.
 
Katrs bērnudārzs saņēma četras eksperimentu stacijas un metodiskos materiālus, kas sniegs ierosmes projekta ideju ieviešanai, kā arī pamācības eksperimentu staciju izgatavošanai.  Eksperimentējot bērni varēs gūt priekšstatu par dažādām dabaszinātņu tēmām – spēku iedarbību, gaismu, krāsu, ūdeni un gaisu, kā arī magnētismu un elektrību.
 
„Pirmsskolas izglītības iestādē mazais cilvēks pavada dienas lielāko daļu, un tieši bērnudārza audzinātājs ir tas, kas attīsta mūsu bērnu radošo, pētniecisko un tehnisko domāšanu. Jo agrāk sniegsim izpratni par šīm lietām, jo plašākas būs mūsu bērnu, skolēnu un jauniešu zināšanas un lielāka uzņēmība,” uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
 
Piektdien, 24.oktobrī, parakstīts trīspusējais sadarbības līgums starp Jelgavas pilsētas domi, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru un pirmsskolas izglītības iestādēm. Līguma mērķis ir iesaistīto pušu savstarpēja sadarbība, kas veicinātu metodikas „Mācies eksperimentējot” integrēšanu pirmsskolas izglītības iestādes darbā, veicinot zinātkāri un radošumu  bērnu agrīnā vecumā.
 
Projektu „Mācies eksperimentējot”, iedvesmojoties no Flensburgas Universitātes īstenotā projekta MINIPHÄNOMENTA, ir izstrādājusi un aprobējusi Hamburgas Pirmsskolas izglītības iestāžu apvienība, un projektu finansēja NORDMETALL fonds.
 
MINIPHÄNOMENTA un „Mācies eksperimentējot” īstenotājs Latvijā ir Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. MINIPHÄNOMENTA metodika veido mācību procesu caur pētniecisko darbu nodarbībās ar eksperimentu stacijām, kas palīdz jaunāko klašu skolēniem pēc iespējas ātrāk iepazīties ar tehniskām parādībām un norisēm.
 
Metodiku „Mācies eksperimentējot” finansiāli atbalsta Jelgavas uzņēmums „AKG Thermotechnik Lettland”.
 
Dabaszinātņu un tehnisko eksperimentu stacijas un metodiskos materiālus pēc iestādes darba uzsākšanas saņems arī jaunais pašvaldības bērnudārzs „Kāpēcīši”.
 
 
Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē