23.6 °C, 3.3 m/s, 54 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas skolēna apliecības noformēšanas un nomaiņas kārtība
Jelgavas skolēna apliecības noformēšanas un nomaiņas kārtība
30/05/2019

Noslēdzoties šim mācību gadam, lielākam skolēnu skaitam aktuāls jautājums ir skolēnu elektronisko apliecību jeb e-kartes noformēšana nākamajam mācību cēlienam. Skolēniem, kuri nākamajā mācību gadā mūsu pilsētā mainīs izglītības iestādi, ir jāizgatavo jauna skolēna apliecība, savukārt pirmklasnieku vecākiem, lai bērns varētu izmantot pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas autobusos 80 procentu apmērā, skolā jāpiesakās pirmajai e-kartei. Savukārt tie izglītības iestāžu audzēkņi, kuriem jau ir e-apliecība, aicināti pievērst uzmanību tās derīguma termiņam – ja tas beidzies, apliecība jāatjauno.

Skolēna apliecībai ir jābūt katram skolēnam – tas ir viens no skolēna obligātajiem dokumentiem, kas ne tikai pierāda skolēna piederību kādai izglītības iestādei, bet arī sniedz virkni priekšrocību. Ar skolēna apliecību var iegūt pašvaldības atlaidi sabiedriskajam transportam un ēdināšanai, Jelgavas skolēns bez maksas var apmeklēt visus pilsētas muzejus, un arī citviet Latvijā apliecība ļauj iegūt atlaides muzeju apmeklējumiem. Tāpat ir atsevišķi kultūras un sporta pasākumi, kuros skolēniem, uzrādot apliecību, ieejas maksa ir zemāka.

 

Jelgavas pilsētā deklarētie skolēni, kuri mācās Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs, Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas tehnikumā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā, izmantojot Jelgavas skolēna apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, mācību gada laikā Jelgavas pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot ar 80 procentu atlaidi, tas ir par vienu braucienu jāmaksā 0,17 eiro, bet pārējo biļetes cenu sedz pašvaldība.

 

Jelgavā deklarētie trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu izglītojamie, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī pilngadību sasniegušie bērni bāreņi, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm vai profesionālās izglītības iestādē, Jelgavas pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot par brīvu, jo biļetes cenu pilnā apmērā sedz Jelgavas pašvaldība. Skolēns pašvaldības atlaidi var izmantot līdz pieciem braucieniem dienā un e-karte darbojas mācību gada laikā – no septembra līdz maijam.

 

Izņēmums ir 9. un 12. klašu skolēni, kuriem elektroniskā skolēna apliecība ir aktīva arī eksāmenu laikā, tāpat to norēķiniem pilsētas autobusā vasaras periodā var izmantot tie bērni un jaunieši, kuri piedalās mācību aktivitātēs izglītības iestādē, kā arī tie, kuri iesaistīti pašvaldības vasaras nodarbinātības programmā.

 

E – apliecības izgatavošanu koordinē mācību iestāde. Lai tai pieteiktos, vecākiem bērna izglītības iestādē jāuzraksta pieteikums par skolēna apliecības izgatavošanu un vēlāk – iesniegums izvēlētajā bankā par kartes izgatavošanu. Vecāki elektroniskās Jelgavas skolēna apliecības izgatavošanai var izvēlēties vienu no divām bankām, kas nodrošina šo pakalpojumu, – “SEB banku” vai “PNB banku”. “PNB Bankā”, iesniedzot iesniegumu par skolēna apliecības izgatavošanu, ir iespēja skolēnu nofotografēt arī bankas filiālē, bet “SEB bankai” būtiski, lai bērns jau būtu nofotografēts skolā. “SEB banka” gatavās kartes izsūta pa pastu uz norādīto adresi, bet “PNB bankā” tās jāizņem klātienē.

 

Lai skolēns varētu norēķināties par braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā, vecākiem jārūpējas, lai bērna kartē vienmēr būtu līdzekļi. Pirmreizējās skolēna apliecības izgatavošanas maksu sedz SIA “Jelgavas autobusu parks”, bet skolēna apliecībai ir noteikta gada lietošanas maksa. “SEB bankā” tā ir 1,80 eiro, kas tiek ieturēta pa mēnešiem – mēnesī 0,15 eiro, bet “PNB Bankas” apliecībai ir noteikta lietošanas maksa 5 eiro, ko iekasē reizi gadā.

 

Ar e-karti izglītojamie var arī norēķināties par pusdienām skolas ēdnīcā. Jāatgādina gan, 1.–4. klašu skolēniem pusdienas 1,42 eiro apmērā tiek finansētas no valsts budžeta, bet, ja bērns vēlas nopirkt kaut ko papildus, viņš skolas ēdnīcā var norēķināties ar Jelgavas skolēna apliecību. “PNB bankā” izgatavotā e-karte pilda arī maksājuma kartes funkciju un ar to var norēķināties jebkurā vietā, kur tiek pieņemti karšu maksājumi.

 

Jaunais mācību gads Jelgavā nesīs pārmaiņas pilsētas skolu tīklā. Jelgavas 2. pamatskola līdz ar jauno mācību gadu tiek apvienota ar Jelgavas 5. un 6. vidusskolu, un, lai maksimāli atvieglotu pārmaiņas 2. pamatskolas 1.–3. klašu audzēkņiem un nodrošinātu skolu tuvāk dzīvesvietai, paredzēts, ka 5. vidusskola uzņems visus 1.–3. klašu skolēnus kopā ar katras klases skolotāju.

Taču ikvienam vecākam ir iespēja savam bērnam izvēlēties jebkuru citu pilsētas skolu. Tas nozīmē, ka arī 2. pamatskolas skolēniem, kuri mācīsies citā pilsētas skolā, ir jāizgatavo jauna Jelgavas skolēna apliecība.

 

Tāpat skolu tīkla reformas gaitā pilsētā tiek likvidēta Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, to pievienojot Amatu vidusskolai, līdz ar to jaunajā mācību gadā visi Vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi mācības turpinās Jelgavas Amatu vidusskolā. Arī šīs skolas audzēkņiem, iesniedzot dokumentus par mācību uzsākšanu Amatu vidusskolā, būs jāuzraksta iesniegums par jaunas Jelgavas skolēna apliecības izgatavošanu.

 

Ja izglītojamais nav sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniegums par apliecības izgatavošanu gan izglītības iestādē, gan bankā jāuzraksta kādam no vecākiem vai aizbildnim, bet pilngadīgas personas to var darīt pašas.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē