2.5 °C, 2.7 m/s, 92.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaJelgavas skolēni izcīna godalgas Satversmes tiesas konkursā
Jelgavas skolēni izcīna godalgas Satversmes tiesas konkursā
22/02/2024

Apbalvošanas ceremonijā godināti septītā Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu, videodarbu un domrakstu konkursa “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” laureāti un viņu pedagogi. Starp apbalvotajiem ir arī Jelgavas 4. un 5. vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni.  

Rudenī tika izsludināts radošo darbu konkurss, aicinot 6. klašu skolēnus  iesūtīt zīmējumus, 9. klašu skolēnus – video, bet 12. klašu skolēnus – domrakstus par tēmu “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”. Konkursā no 6. klašu skolēniem tika saņemti 172 zīmējumi, no 9. klašu skolēniem – 29 video, savukārt, no 12. klašu skolēniem – 72 domraksti. Konkursā pārstāvētas 66 skolas no visiem Latvijas reģioniem.

Radošo darbu konkursa apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī skolēni no Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Satversmes tiesas videodarbu konkursā 9. klasēm par labāko darbu Latvijā atzīts un 1. vietu saņēma Jelgavas 4. vidusskolas skolnieces Ances Rozembergas-Kokinas, Sofijas Stankus un Emīlijas Katrīnes-Kātas darbs. Pedagoģe Kristīne Romanovska. Savukārt, otro vietu ieguva Jelgavas 4. vidusskolas skolnieču Kristīnes Annas Krūskopas, Ievas Lauvas, Beātes Šatrovskas darbs pedagoģes K.Romanovskas vadībā.

Satversmes tiesas domrakstu konkursā 12. klasēm visi trīs laureāti ir Jelgavas skolēni. Pirmo vietu ieguva Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Kate Birzgale, pedagoģe Gunita Smiltāne. K.Birzgale radošajā darbā aprakstīja atšķirības starp ikdienas komunikāciju klātienē un digitālajā vidē, akcentējot, ka, nereti, digitāli komunicējot, aizmirstas sasveicināties, pateikt paldies, kā arī ievērot cieņpilnu komunikāciju. Arī otro vietu ieguva Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Katrīna Šrama, pedagoģes G.Smiltānes vadībā. K.Šrama savā domrakstā aplūkoja vecāku rīcību, publicējot savu bērnu bildes, neaizdomājoties par iespējamām izrietošajām sekām, nerēķinoties ar bērnu emocijām un vēlmēm. Savukārt, trešo vietu ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece Karlīna Galdiņa, pedagoga Jāņa Ķuša vadībā. K.Galdiņas domrakstā aplūkota identitātes tēma, okupācijas un cenzūras laiks Latvijā, tam sekojošā neatkarības un vārda brīvības atjaunošana, noslēdzot ar pārdomām par vārda “brīvība” nozīmi, kā arī cieņas un līdzjūtības pazaudēšanu komunikācijā. Konkursa atzinību ieguva Jelgavas 5. vidusskolas skolniece Sofija Lurina, pedagoģes Ilzes Skudras vadībā. S.Lurinas domraksta saturiskā doma bija par to, ka cieņa digitālajā vidē nozīmē atteikšanos no aizvainojošiem komentāriem, apvainojumiem un draudiem, personīgās informācijas un konfidencialitātes aizsardzību, kā arī cīņa pret diskrimināciju un stereotipiem.

Ceremonijā godināti arī Satversmes tiesas konkursa sadarbības partneru laureāti. Par Eiropas Savienības Tiesas tiesneses, bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles laureātu kļuva Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Kārlis Ošs, pedagoģe G.Smiltāne. Starp Latvijas Mākslas akadēmijas laureātiem iekļuva Jelgavas 4. vidusskolas skolnieces A.Rozemberga-Kokina, S.Stankus, E.Katrīne-Kāta, pedagoģe K.Romanovska. Žurnāla “Jurista Vārds” laureāti – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece K.Galdiņa, pedagogs J.Ķusis un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni Agnese Čuda, K.Ošs un K.Šrama, pedagoģe G.Smiltāne. Savukārt par žurnāla “Domuzīme” laureātiem kļuva pārstāvji no Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, saņemot žurnāla abonementu.

Konkursa mērķis bija stiprināt skolēnu valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Šī gada konkursu caurvij ideja par ikviena cilvēka cieņu digitālajā vidē, kas kļuvusi par neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu, tieši jauniešiem tajā uzturoties visvairāk. Digitālā vide ļauj piekļūt informācijai, paust savu viedokli un mijiedarboties ar citiem, tādējādi ikvienam dodot iespēju īstenot savu brīvību un pašnoteikšanos, tādēļ būtiski izglītot jauniešus un stiprināt izpratni par Satversmē ietverto vērtību aizsardzības nozīmi.

Jāpiebilst, ka visi konkursa laureātu darbi tiks apkopoti digitālā katalogā, kas tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā.