23.9 °C, 1.8 m/s, 72 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSociālais atbalstsLīdz 15. augustam jāpiesakās ēdināšanas pabalstam skolā, līdz 30. septembrim – pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei
Līdz 15. augustam jāpiesakās ēdināšanas pabalstam skolā, līdz 30. septembrim – pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei
03/08/2022

Ģimenēm, kuras var pretendēt uz Jelgavas pašvaldības atbalstu skolas gaitām – maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu un audžu ģimenēm –, līdz 15. augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē jāvēršas ar iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atbalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–12. klašu skolēniem, bet līdz 30. septembrim jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. No 1. augusta šī pabalsta apmērs ir paaugstināts.

Maznodrošinātas, trūcīgas, daudzbērnu un audžu ģimenes var saņemt pašvaldības atbalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai izglītības iestādē. Līdz 15. augustam iesniegums ir jāiesniedz par bērniem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē no 5. līdz 12. klasei un atbilst kādai no minētajām mērķgrupām. Ēdināšanas pabalsts skolā tiek piešķirts uz visu mācību gadu. Jāatgādina, ka kopš pagājušā gada ir mainīta kārtība ēdināšanas pakalpojuma apmaksas pabalsta pieprasījumam pirmsskolas izglītības iestādē, proti, iesniegumu ģimenes raksta decembrī, un pabalstu ēdināšanai bērnudārzā piešķir uz kalendāro gadu.

 

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts ar materiālā stāvokļa izvērtējumu, bet daudzbērnu un audžu ģimenēm – bez izvērtējuma.

 

Pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai 5. un 6. klašu skolēniem piešķir ikvienai ģimenei, kurā ir 5. vai 6. klases skolēns, – pabalsts ir 20 procentu apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē.

 

Bet pašvaldības pabalstu līdz 15 eiro mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, piešķir bērniem no trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes, audžuģimenes un daudzbērnu ģimenes.

 

Uzsākot jauno mācību gadu, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, audžuģimeņu bērni, kuri apgūst vispārējo izglītību klātienē, un piecus un sešus gadus veci bērni var pretendēt uz pašvaldības pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei. No augusta ir palielināts šī pabalsta apmērs. Iepriekš šis pabalsts skolēniem bija 57 eiro, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, – 29 eiro. 28. jūlija domes sēdē, pieņemot grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, deputāti lēma paaugstināt pabalsta apmēru attiecīgi līdz 70 un 35 eiro.

 

Ēdināšanas pakalpojuma apmaksas pabalstam skolēniem ģimenes var pieteikties līdz 15. augustam, bet pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei – līdz 30. septembrim.

 

Lai ģimenes saņemtu pabalstus, bērna likumiskajam pārstāvim Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesniegums. To var izdarīt vairākos veidos: trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, daudzbērnu un audžuģimenes Informācijas kabinetā (rindas kārtībā) pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30. Tāpat iesniegumu var iesniegt, nosūtot to (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Lai pieteiktos vizītei, kā arī jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa tālruni 63048914, 63007224.

 

 

Foto: Pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē