18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaMaijā jaunajai skolēna apliecībai jāpiesakās tikai daļai skolēnu
Maijā jaunajai skolēna apliecībai jāpiesakās tikai daļai skolēnu
17/05/2022

Jelgavā pakāpeniski sākas pieteikšanās jaunajai skolēna apliecībai. Pašlaik pieteikums jāiesniedz tikai tiem skolēniem, kuru līdzšinējai kartei beidzas derīguma termiņš vai kuriem līdz ar izglītības iestādes maiņu vai skolas gaitu uzsākšanu nepieciešams noformēt jaunu skolēna apliecību. Pārējie iedzīvotāji jaunajai kartei varēs pieteikties no oktobra. Jāuzsver, ka visas līdzšinējās kartes, kurām nebeidzas derīguma termiņš, varēs izmantot līdz 2023. gada 1. septembrim.

Jāatgādina, ka, lai pilnveidotu un modernizētu Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības funkcionalitāti, pilsētā pakāpeniski tiks ieviestas jaunas kartes, kas ļaus vēl efektīvāk nodrošināt dažādu atvieglojumu un pakalpojumu saņemšanu jelgavniekiem. Būtiski, ka jaunās kartes varēs izmantot arī kā maksāšanas līdzekli, jo tās vienlaikus darbosies kā “Mastercard” norēķinu kartes. Pirmie tām var pieteikties skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuru līdzšinējai kartei beidzas derīguma termiņš.

 

Jaunajai Jelgavas skolēna apliecībai tāpat kā līdz šim skolēni var pieteikties savā izglītības iestādē. Skolēna apliecība tiek izsniegta izglītojamiem, kuri apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības programmu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ar pieteikumu par skolēna apliecības saņemšanu skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim kopā ar izglītojamo, ja viņš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, jāvēršas izglītības iestādē. Tāpat no 10. maija Jelgavas iedzīvotāja karti var saņemt arī citi skolēni, kuru kartei beidzas derīguma termiņš:

 

– Jelgavas izglītības pārvaldē

– pašvaldībā deklarētie izglītojamie, kuri vispārējās vai profesionālās izglītības programmu klātienes formā apgūst citas pašvaldības vai valsts dibinātā, vai privātā izglītības iestādē;

 

– Jelgavas pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,

– bērni, kas attiecīgajā izglītības iestādē apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

 

Iesniedzot pieteikumu jaunas kartes saņemšanai, jāuzrāda:

– izglītojamā personu apliecinošs dokuments vai dzimšanas apliecība;

– likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;

– pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments (izglītojamā dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments u.c.).

 

Kartes izgatavošanai nepieciešamo skolēna fotografēšanu nodrošinās izglītības iestādē. Pašvaldība finanšu iestādei nosūtīs informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai un kartes izsniegšanai. Karte tiks izsniegta atbilstoši finanšu iestādes noteikumiem.

 

Jāuzsver, ka pašvaldība visām Latvijas bankām ir nosūtījusi uzaicinājumu iesaistīties un nodrošināt jauno karšu izdošanu un pārvaldību. Viena finanšu iestāde – SIA “Transact Pro” – jau atsaukusies, un ar to pašvaldība noslēgusi līgumu par jaunās “Mastercard” tipa norēķinu kartes izdošanu un apkalpošanu. Šī finanšu iestāde jau kopš 2004. gada nodarbojas ar maksājumu karšu izdošanas, apstrādes un online maksājumu pieņemšanas pakalpojumu nodrošināšanu.

 

Tas nozīmē, ka skolēnam vai viņa pilnvarotajai personai būs jāslēdz līgums ar “Transact Pro” un iestādē jāatver jauns bankas konts. To varēs izdarīt attālināti – finanšu institūcijas mobilajā lietotnē. Savukārt jaunā karte skolēnam tiks nosūtīta pa pastu. Pasta izdevumus pirmreizējās kartes nosūtīšanai segs pašvaldība. Tāpat pašvaldība segs pirmreizēju jaunās kartes izsniegšanas maksu septiņu eiro apmērā visiem izglītojamajiem.

 

Jelgavas skolēna apliecība ne tikai ir identifikācijas līdzeklis, bet arī ļauj skolēniem saņemt pašvaldības piešķirtos četrus bezmaksas braucienus dienā pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī atvieglojumus ēdināšanai skolā.

 

Jāpiebilst, ka tiem skolēniem, kuri neizmanto pašvaldības atbalstu bezmaksas braucieniem pilsētas autobusos un ēdināšanai skolā, ir iespēja noformēt papīra formāta skolēna apliecību. To var iegādāties grāmatnīcās, un skolēna apliecību aizpilda skolēna izglītības iestāde.

 

Galvenais iemesls, kāpēc pilsēta ievieš jaunas kartes, ir Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums, kā arī Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, kas paredz valstī pēc vienotiem principiem veidot elektronisku identifikācijas sistēmu atvieglojumu saņēmējiem. Jelgava šo procesu uzsāka pirmā, un šobrīd jau vairākas lielās pilsētas, pamatojoties uz mūsu pieredzi, gatavojas ieviest pasaulē plaši izmantotā “Mastercard” zīmola atvieglojumu kartes, kas vienlaikus būtu arī maksāšanas līdzeklis.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē