22 °C, 2.8 m/s, 48.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNo 15. novembra tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2019. gadam
No 15. novembra tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2019. gadam
29/10/2018

No 2018. gada 15. novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība” sāk izsniegt atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2019. gadam.

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā (turpmāk –atļauja), tirgotājam jāiesniedz iesniegums JPPI “Pilsētsaimniecība” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3.kabinetā.

 

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.6.1 apakšpunktu jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

 

Fiziskās personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju un juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju. Noformējot atļauju, iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” 4.nodaļas 12. punktā. Nodevas likme par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem amatniecības darinājumiem ir 0,43 euro dienā, 2,13 euro nedēļā vai 7,11 euro mēnesī. Viena atļauja tiek izsniegta vienam tirgotājam uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu.

 

Atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās var noformēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”

  • pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.10.00 un no plkst.15.30 līdz plkst.16.30
  • kā arī piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00
  • Brīvdienās un svētku dienās atļaujas neizsniedz. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi!

Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem mūsu pilsētā var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā Pakalpojumi/ Ielu tirdzniecības vietas.

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

JPPI “Pilsētsaimniecība”