24.8 °C, 2.7 m/s, 76.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaPašnodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt pabalstu
Pašnodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt pabalstu
06/10/2022

Saskaņā ar grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pašnodarbinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc 2022. gada 24. februāra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas, ir tiesības Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieprasīt vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai. Pabalsts tiek izmaksāts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā – 500 eiro.

Kā informē NVA, lai saņemtu pabalstu, pašnodarbinātajam Ukrainas civiliedzīvotājam viena mēneša laikā no reģistrācijas dienas VID ir jāiesniedz NVA iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājs kā pašnodarbinātā persona ir reģistrējies VID pirms Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta 14. daļas stāšanās spēkā (pirms 2022. gada 24. septembra), tad iesniegums par pabalsta piešķiršanu NVA ir jāiesniedz viena mēneša laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas – līdz 2022. gada 23. oktobrim).

 

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu nepiešķir tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri iepriekš jau ir saņēmuši NVA nodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājam vienlaikus ir tiesības pretendēt gan uz nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, gan uz pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu, viņš var saņemt tikai vienu no šiem pabalstiem.

 

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts netiek ņemts vērā, nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu.

 

Detalizētāka informācija par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejama vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-vai-pasnodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts

 

 

Foto un informācija: Nodarbinātības valsts aģentūra