24.4 °C, 2.1 m/s, 82.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPašvaldība cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās mājokļa pielāgošanu; sāk pieņemt iesniegums
Pašvaldība cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās mājokļa pielāgošanu; sāk pieņemt iesniegums
27/09/2023

Jelgavas pašvaldība ir iesaistījusies projektā, kura mērķis ir nodrošināt mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem. Jelgavā mājokļa pielāgošanu varēs veikt desmit personām. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde līdz 10. novembrim pieņem mērķa grupas personu iesniegumus un nepieciešamos dokumentus, lai pretendētu uz mājokļa vides pielāgošanu.

Šogad 5. septembrī ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi”. Un šobrīd Jelgavas Sociālo lietu pārvalde uzsāk pieņemt mērķa grupas personu iesniegumus un nepieciešamos dokumentus mājokļa vides pielāgošanas veikšanai. Pārvalde aicina iedzīvotājus pēc iespējas ātrāk iesniegt iesniegumu. Iesnieguma veidlapa ir pieejama ziņas pielikumā.

Pasākuma mērķa grupa ir:

– pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam ar I vai II invaliditātes grupu un ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem, kuras atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem: strādā, tai skaitā ir pašnodarbinātas personas; mācās; nodarbojas ar paraolimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās; ir bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos; apmeklē dienas aprūpes centru (DAC), specializētās darbnīcas vai saņem “atelpas brīža” pakalpojumu.

– bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem.

Abām mērķa grupām ir jābūt pamatdiagnozei, kas atbilst noteiktam SSK kodam (kas ir noteikti attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos), jābūt ar izteiktiem kustību traucējumiem un ikdienā jālieto kādu no tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas minēti Ministru kabineta noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2. pielikuma 7. sadaļā.

Pasākumā atbalstāmās darbības ietvers mājokļu (gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju) ārējās un iekšējās vides pielāgošanu (tostarp koplietošanas telpu pielāgošanu), vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, piegādi un montāžu. Jāpiebilst, ka nepieciešamā pielāgojuma veids un apjoms katram mājoklim tiks noteikts individuāli.

Mērķa grupas atlasi veiks Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālisti: pieņems mērķa grupas personas, tā likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iesniegumu un tam pievienotos nepieciešamos dokumentus, pārbaudīs personas un mājokļa atbilstību dalībai pasākumā, pieaicinot ergoterapeitu un būvspeciālistu, veiks mājokļa apsekošanu, pieņems lēmumu par mērķa grupas personas iekļaušanu vai neiekļaušanu pasākumā. Gadījumos, ja mērķa grupas personu skaits pārsniegs pašvaldības kvotu, veidos komisiju, kas izvērtēs, kuru personu iekļaut pasākumā.

Iesniedzamie dokumenti:

– mērķa grupas personas vai tās likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iesniegums;

– izraksts no mērķa grupas personas ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods);

– mērķa grupas personas mājokļa plāns;

– mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, ja mērķa grupas persona dzīvo pirmās vai otrās pakāpes radiniekam piederošā mājoklī;

– ja mērķa grupas persona īrē mājokli no privātpersonas – mājokļa īpašnieka (fiziska vai juridiska persona) rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, īres līgums (termiņš, ne īsāks kā 5 gadi no iesnieguma iesniegšanas dienas).

Mērķa grupas personas, kurām ir nepieciešama mājokļa pielāgošana, aicinātas vērsties Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, zvanot pa tālruni 63048917 vai 25426732, vai rakstot pa e-pastu irina.bancuka@soc.jelgava.lv.

Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanu Jelgavā realizēs pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas departaments sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi.

Iesnieguma veidlapa