26.3 °C, 0.4 m/s, 46.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaPašvaldības izstrādās kopīgus attīstības plānošanas dokumentus
Pašvaldības izstrādās kopīgus attīstības plānošanas dokumentus
21/01/2021

Jelgavas pilsētas dome pieņēma lēmumu par darba uzsākšanas pie Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgas attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes.

Lēmums pieņemts, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim jaunveidojamām pašvaldībām jāizstrādā teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekti. Pārejas noteikumi paredz, ka kopīgs teritorijas attīstības plānošanas dokuments jāizstrādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Jelgavas novadā.

 

Attīstības plānošanas darba grupa, kurā iekļauti Jelgavas pilsētas un pašreizējo Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldību speciālisti, strādās pie ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2035. gadam un attīstības programmas 2022. – 2027. gadam izstrādes. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentā tiks definēti kopīgi un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi, prioritātes un kopīga telpiskās attīstības perspektīva.

 

Savukārt attīstības programmas 2022. – 2027. gadam izstrāde paredz noteikt pašvaldību kopējās vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzienus to īstenošanai, investīciju projektus un plānoto finansējuma apjomu un avotus.

 

Plānots, ka 2021. gada novembrī attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1. redakcijas tiks nodotas publiskajai apspriešanai. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumi nākotnē paredz arī kopīgu sadarbības institūciju izveidi civilā aizsardzības, izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

 

Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē