23.2 °C, 4.2 m/s, 52.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPieejams atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai
Pieejams atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai
22/07/2016

No šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta programma no Eiropas struktūrfondiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Programma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu, aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt "Attīstības finanšu institūcijas Altum" (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.

No šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta programma no Eiropas struktūrfondiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai
 
Par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu stāsta “Attīstības finanšu institūcijas Altum”  Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.
 
Kas var izmantot jauno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu?
Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pieteikties programmai. Pilnvarotā persona ir iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis, kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.
 
Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai?
Programma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts līdz 50% no projekta izmaksām), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt “Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.
 
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu?
Energoefektivitātes projekta ietvaros var veikt sekojošus būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mājā, ir iespējams uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.
 
Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus?
 Lai sekmīgi varētu veikt nepieciešamos uzlabošanas darbus daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļu īpašniekiem jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par savas mājas renovāciju un dzīves apstākļu uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju ir daudz lielāka nekā tikai atbildība katram par savu dzīvokli. Lēmumos par mājas uzlabošanas darbiem ir jāiesaistās visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai māja būtu sakārtota un tajā būtu patīkami dzīvot. Lielākais ieguvums pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.
 
Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar šī finansējuma palīdzību būs iespējams nosiltināt ap 1700 no Latvijā esošajām 36 000 daudzīvokļu mājām. Finansējums būs pieejams nelielai daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to aicinām būt aktīviem un izlēmīgiem un laikus pieteikties finansējumam jūsu daudzdzīvokļu mājas renovācijai.
 
Pieteikties programmai varēs līdz 2022.gada 31.decembrim vai līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts viss pieejamais programmas finansējums.
 
Programmu īsteno ALTUM.  ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un izmantot pieejamo finansējumu. Pieteikties programmā var ar pilnvarotās personas starpniecību, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem jāizlemj, kam uzticēt mājas renovācijas īstenošanu. Pilnvarotā persona var būt esošais mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība, vai kāda cita juridiska persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un pilnvaro energoefektivitātes projekta realizācijai.
 
Plašāka informācija par programmas nosacījumiem un piedāvātajām iespējām  pieejama ALTUM mājas lapā www.altum.lv , kā arī aicinām interesentus nākt uz konsultācijām klātienē ALTUM reģionālajos centros, tostarp Jelgavā, Lielā iela 12,  un konsultāciju birojos visā Latvijā.

Informācija sagatavota
ALTUM