21.7 °C, 1.7 m/s, 66.6 %

Pašvaldība

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPalielina pilsētas izglītības iestāžu vadītāju algas
Palielina pilsētas izglītības iestāžu vadītāju algas
27/10/2023

27. oktobrī domes sēdē apstiprinātas Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes. Likmes palielinājums izglītības iestāžu direktoriem noteikts 20–35 procentu apmērā, piemērojot to no 1. septembra.

Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes pārskatīšana notiek ik gadu. Tā ar domes lēmumu 27. oktobrī apstiprinātas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes ar pieaugumu 20, 25, 30 vai 35 procentu apmērā atkarībā no katras iestādes vadītāja vērtēšanas rezultātiem. Pārskatīšanas rezultātā darba algas likme mēnesī sasniedz 1632–2473 eiro, kopumā 13 pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem to apstiprinot līdz 2024. gada 31. augustam. Nodrošinātais finansējums 12 izglītības iestāžu vadītājiem ir valsts budžeta mērķdotācija, bet vienas profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājam – pašvaldības finansējums.

Vienlaikus darba algas likme pārskatīta ne vien vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājiem, bet arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Saskaņā ar noteikumiem mēneša darba algas likme (ar palielinājumu par vidēji 20 procentiem) noteikta 1632–1709 eiro apmērā. Likme pārskatīta kopumā 11 pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, un finansējums tiek nodrošināts no pašvaldības budžeta. Arī šajā gadījumā atalgojums palielināts no 1. septembra.

Jāpiebilst, ka izglītības iestādes vadītāja darbu saskaņā ar noteikumiem izvērtēja pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” (JIP) izveidota komisija – procesā tika vērtēts iestādes vadītāja darbs iepriekšējā mācību gada periodā līdz kārtējā gada 31. augustam.

“Vērtēšanas procesā ir būtiska izglītības iestādes vadītāja darba intensitāte un kvalitāte, kā arī vadītāja personīgais ieguldījums izglītības attīstībā. Tādējādi šajās kategorijās komisija vērtēja virkni kritēriju, piemēram, īstenoto izglītības programmu skaitu izglītības iestādē, pamatizglītības programmu plānotos un sasniegtos rezultātus, iniciatīvu izglītojošu pasākumu vai nometņu organizēšanā, iestādes izglītojamo un pedagogu līdzdalību starptautiskos projektos, izglītojamo sasniegumus valsts un starptautiskā mērogā, kā arī pieredzes apmaiņu par izglītības procesa saturu. Tāpat tika ņemts vērā, vai izglītības iestādes vadītājs iesaistās un sniedz priekšlikumus izglītības politikas veidošanā, vai piedalās valsts mēroga darba grupās, rosina un ievieš inovācijas izglītības kvalitātes paaugstināšanai, vai un kādā apmērā nodrošina izglītības kvalitātes iekšējās vērtēšanas sistēmu,” vērtēšanas procesu raksturo JIP vadītājas vietniece Tija Aleksandrova.

Jāpiebilst, ka izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar noteiktiem kritērijiem apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos noteikto zemāko mēneša darba algas likmi, tādējādi, ņemot vērā komisijas vērtēšanas rezultātus, procesa noslēgumā JIP iesniedz apstiprināšanai pārskatīto iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi Jelgavas valstspilsētas domei.

“Darba vērtēšanas process ļauj apjaust izglītības iestādes vadītāju darba ieguldījumu, tostarp darba intensitāti, iesaisti un sarežģītību. Bet vienlaikus šī ir izglītības iestāžu vadītāju profesionālās pilnveides un iesaistes motivācija – izpildot skaidri definētus vērtēšanas kritērijus, ieguldītais darbs rezultējas ar darba algas likmes pieaugumu,” skaidro T.Aleksandrova.