29.4 °C, 3.2 m/s, 41.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaPlāno, kā pilnveidot sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem
Plāno, kā pilnveidot sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem
21/06/2022

Domājot par sociālo pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošanu Jelgavas iedzīvotājiem, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālisti strādā pie grupu darba pakalpojuma pilnveides un jaunu programmu izstrādes.

Sociālie darbinieki savā ikdienas darbā ir pārliecinājušies, ka preventīvais darbs ar klientiem bieži vien būtu bijis nepieciešams jau daudz agrāk – tad arī ar sekām un ielaistiem sociāliem gadījumiem nāktos strādāt mazāk. “Savā ikdienas darbā redzam ļoti daudz piemēru, kur pie sociālā darbinieka vai krīzes centrā nokļūst ģimenes ar bērniem, kuru sociālās problēmas ir tik tālu samilzušas, ka ir grūti risināmas, tādēļ uzskatu, ka ļoti būtiski ir meklēt risinājumus, lai jau savlaicīgi atbalstītu un palīdzētu šādiem vecākiem,” uzskata Sociālo pakalpojumu centra bērniem (SPCB) vadītāja Anita Herca.

 

Sociālo prasmju attīstīšana bērnu aprūpē, bērnu audzināšana, izglītošana, pamatvajadzību nodrošināšana, bērnu disciplinēšana – šie jēdzieni dažiem vecākiem ir sveši un viņi nezina, kā ar šiem pienākumiem tikt galā, jo lielākoties pašiem ģimenē tas kādreiz ir pietrūcis. Pēc speciālistu domām, preventīvi un ļoti noderīgi šādiem vecākiem ir veidot bezmaksas atbalsta un izglītojošās grupas, piemēram, bērna aprūpē un audzināšanā, sociālo prasmju attīstīšanā, budžeta plānošanā un citās dzīves jomās. Tādējādi jaunos vecākus no sociālā riska ģimenēm – vecākus, kuri paši dzīvojuši institūcijās vai, kuru vecāki par saviem bērniem nespēja pienācīgi parūpēties sava dzīvesveida dēļ –, būtu iespējams labāk sagatavot jauno vecāku lomai. Tāpat, pilnveidojot izglītojošo un atbalsta grupu darba pakalpojumu un darbiniekiem pašiem izejot apmācības, plašāks atbalsts tiks sniegts krīzes centrā nonākušiem vecākiem un bērniem, ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņēmējiem, uzvedības un sociālās korekcijas pusaudžiem, vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī sociālā dienesta redzeslokā esošo ģimeņu vecākiem.

 

Reizē ar jaunu pakalpojumu izveidi, norit arī darbs  pie jau esošo grupu nodarbību vecākiem  – “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, “Vecāku loma bērnu audzināšanā”, “Esam ģimene” (grupu nodarbības vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka), “Bērna emocionālā audzināšana”, kā arī “Iekšējo resursu aktivizēšana” (grupu nodarbības, kas veltītas uzvedības korekcijai un sociālajai korekcijai pusaudžiem) – uzlabošanas un pilnveidošanas.

 

Kā piemēru A.Herca min tikko pēc uzlabotas programmas īstenotās grupas nodarbības pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, ko vadīja SPCB psihologs un sociālais darbinieks. Par šo nodarbību ciklu ir saņemts ļoti daudz pozitīvu atsauksmju, tādēļ rudenī Jelgavas sociālo lietu pārvaldē plānots nodarbības vadīt jaunai grupai, kas praktiski jau ir nokomplektēta. “Vecāki tiešām ir izmisuši un nezina, ko darīt ar nesavaldīgo pusaudzi. Grupu nodarbībās mūsu speciālisti sniedz daudz praktisku ieteikumu un paņēmienu, kā sadzīvot un komunicēt ar savu bērnu, lai nerastos problemātiskas situācijas kā vecākam, tā bērnam,” piebilst A.Herca.

 

SPCB vadītāja, cer, ka, ja gada līdz divu laikā visas plānotās grupu nodarbības vecākiem tiks pilnveidotas, uzlabotas un jaunās programmas aprobētas, tad tās modernajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, kas šobrīd top Zirgu ielā 47a, ieņems nozīmīgu vietu, piedāvājot zināšanas, praktisku palīdzību ģimenēm, kurām tā nepieciešama.

 

 

Foto: pixabay.com

Informācija: Jelgavas sociālo lietu pārvalde