23.3 °C, 3.3 m/s, 83.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPlatforma Metodiskiedargumi.lv apmeklēta vairāk nekā 20 000 reižu
Platforma Metodiskiedargumi.lv apmeklēta vairāk nekā 20 000 reižu
26/04/2021

Jau otro mācību gadu pilsētas pedagogiem ir pieejams Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālistu izstrādātais mūsdienīgais metodiskā atbalsta rīks – digitālā platforma www.metodiskiedargumi.lv. Tajā Jelgavas pedagogi, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, var smelties idejas pedagoģiskajam darbam un dalīties pieredzē ar kolēģiem, ievietojot pašu izstrādātus materiālus. Digitālā platforma šobrīd glabā teju 100 pedagogu ievietoto materiālu un tikpat daudz ieteikumu, kas var būt noderīgi mācību procesā. ZRKAC aicina pedagogus un izglītības iestādes papildināt krājumu ar savām metodiskajām izstrādnēm, pieredzes stāstiem, labās prakses piemēriem un idejām. Par materiālu ievietošanu var saņemt ZRKAC apliecinājumu.

Platforma www.metodiskiedargumi.lv, kurā lokālā mērogā pedagogiem apmainīties ar aktuālu informāciju, dalīties idejām un savu pieredzi, tika izveidota 2019. gada oktobrī. Pagājušajā gadā tā apmeklēta 14 239 reizes un sasniedza 10 829 unikālos lietotājus, bet šogad – jau 6511 reizes, sasniedzot 4860 unikālos lietotājus. “Platforma dzīvo savu dzīvi, taču vēlamies, lai tā kļūtu vēl aktīvāka, lai pilsētas pedagogi ir drosmīgāki un dalās ar pašu izstrādātajiem materiāliem. Katrs skolotājs ir jaunradītājs – regulāri top jaunas izstrādnes, uzdevumi, pārbaudes un diagnosticējošie darbi gan klātienes, gan attālinātajām mācībām. Veidojas pieredze informācijas tehnoloģiju rīku lietošanā, ar ko var padalīties, tādējādi iedrošinot arī kolēģus izmēģināt ko jaunu. Pilnveidotajā mācību saturā un pieejā būtiski palielinājusies formatīvās vērtēšanas loma, tāpēc ir svarīgi dalīties pieredzē, kā to īstenot, piedāvājot konkrētus piemērus un paņēmienus,” rosina ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna, norādot, ka brīdī, kad šī platforma tika veidota, neviens vēl neapzinājās, cik svarīgu lomu izglītībā ieņems attālinātais darbs, un tieši šī platforma var sniegt atbalstu pedagogiem. “Pērn pavasarī, kad izsludināja ārkārtējo situāciju un pēkšņi mācību process turpinājās attālināti, pedagogiem palīdzējām, platformā sniedzot informāciju par attālinātā mācību procesa organizēšanu citās Eiropas valstīs, jo pašiem šādas pieredzes nebija. Taču šobrīd arī mūsu skolotājiem ir iestrādnes, pieredzes stāsti, un tie lēnām parādās arī mūsu dārgumu krātuvē,” stāsta S.Vīksna. Viņa atzīst, ka daļa skolotāju tieši attālināto mācību laikā ir atklājuši šo platformu.

 

Iespēja saņemt apliecinājumu

 

Digitālās platformas satura pilnveidē iesaistīties aicināts ikviens pilsētas pedagogs – gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji –, ievietojot savus izstrādātos mācību metodiskos materiālus, kas varētu būt noderīgi kolēģiem, kā arī smelties idejas savam darbam. “Lai motivētu un iedrošinātu dalīties, pedagogiem, kuri ievieto materiālus platformā www.metodiskiedargumi.lv, izsniedzam ZRKAC apliecinājumu, kas ir būtiski, ja pedagogs piedalās darba kvalitātes novērtēšanā,” stāsta S.Vīksna. Aktīvākie pedagogi mācību gada noslēgumā saņems pārsteiguma balvas. Digitālajā platformā šobrīd pieejami teju 100 skolotāju ievietotu materiālu dažādās mācību jomās un tikpat informatīvo materiālu, kuros apkopota informācija par atbalstu pedagogiem, praktiski ieteikumi ikdienas darbā, kā arī pieredzes stāsti par vides veidošanu izglītības iestādē.

 

Apmeklētākā sadaļa – valodu mācību jomas

 

Platformai ir vairākas sadaļas: “Ieskaties”, “Mācāmies un dalāmies”, “Radām un vadām” un “Veidojam vidi”. Plašākā ir “Mācāmies un dalāmies”, kas iedalīta deviņās mācību jomās: valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, dabaszinātņu, matemātikas, sociālajā un pilsoniskajā, veselības un fizisko aktivitāšu, tehnoloģiju, pirmsskolas un sākumskolas. Visvairāk materiālu – 21 – šobrīd pieejami dabaszinātņu mācību jomā, piemēram, mācību spēle ķīmijā “Vielu mikropasaule”, mācību materiāls fizikā 10. klasēm par tēmu “Enerģija un impulss”, dabaszinībās mācību plāna paraugs 10. klasēm par tēmu “Atoma uzbūve. Radioaktivitāte”. ZRKAC apkopotie dati gan liecina, ka apmeklētākā ir valodu mācību jomas sadaļa un vislielākā interese ir par latviešu valodu.

 

Lasītprasme un veselība

 

Jau vairākus gadus ZRKAC īsteno mērķprogrammu “Lasītprasmes laboratorija”, kurā kopā ar pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem tiek meklētas jaunas pieejas lasītprasmes veicināšanai un pilnveidei, un izstrādātie materiāli publicēti vietnē. Martā prezentēta kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem izveidotā rokasgrāmata pedagogiem bērnu lasītprasmes veicināšanai “L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt?”, kas šobrīd ikvienam pieejama vietnē www.metodiskiedargumi.lv. Sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi drīzumā platforma tiks papildināta ar sadaļu “Veselības laboratorija”, kurā būs pieejami materiāli pedagogiem par to, kā saistoši mācīt par veselību, piemēram, uzturu, atkarībām, seksuālo veselību. Platformas satura pilnveidē kā metodiskais centrs iesaistās arī ZRKAC. Vietnē pieejami centra speciālistu veidotie video ar dabaszinību eksperimentiem pirmsskolai un sākumskolai, dažādi rīki karjeras izglītībā, izmantojamo informācijas tehnoloģiju resursu ieteikumi mācību satura un procesa bagātināšanai un daudzveidībai, ZRKAC kopā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju izstrādātā mācību filma “Lāčplēša dienas stāsts” un citi. “Patīkami, ka interesi par šo platformu ir izrādījuši arī tuvāko novadu un citu pilsētu izglītības darbinieki, kuri ar savām idejām labprāt piedalās satura papildināšanā,” tā S.Vīksna.

 

 

 

 

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē