1.4 °C, 2.4 m/s, 86.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSociālo lietu pārvalde nodrošina vairākus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
Sociālo lietu pārvalde nodrošina vairākus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
29/12/2023

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde (JSLP) nodrošina vairākus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

2023. gadā pilngadīgām personām ar invaliditāti tika nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – rehabilitācijas pakalpojums institūcijā, “Atelpas brīža” pakalpojums, reitterapijas pakalpojums, ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi (masāža, fizioterapija, ergoterapija), ārstnieciskā vingrošana (nodarbības grupā), specializētā autotransporta pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā, asistenta pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums, kā arī nodrošināta sociālā palīdzība, tajā skaitā vides pielāgošanai.

Kopš 2007. gada Jelgavā var saņemt arī grupu dzīvokļa pakalpojumu. Grupu dzīvokļi ir JSLP struktūrvienība, kas nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti (ar garīga rakstura traucējumiem). Pakalpojums pieejams vienlaicīgi divās vietās – Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 un Stacijas ielā 13 – kopumā 29 personām.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt grupu dzīvokļu klientiem dzīves kvalitātes nepazemināšanos, iespēju robežās atjaunojot vai uzlabojot viņu sociālās funkcionēšanas spējas – palīdzot noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot paša klienta resursus un iesaistot atbalsta sistēmas ceļā uz patstāvīgu dzīvi.

Grupu dzīvoklī dažādi pakalpojumi tiek sniegti kompleksi un nedalāmi cits no cita. Darbinieki palīdz gan praktiski, piemēram, ikdienas darbos, lai grupu dzīvokļa iemītnieks varētu patstāvīgi nomaksāt rēķinus un pagatavot maltītes, gan ar padomu – problēmu risināšanā, dažādu iespēju saskatīšanā un piemērotāko risinājumu izvēlē, motivējot izvērtēt savas iespējas un piepildīt savus sapņus. Ikdienas dzīve līdzās citiem cilvēkiem attīsta komunikācijas spējas un prasmes sadzīvot, kas vēlāk noder patstāvīgā dzīvē. Darbinieki un iedzīvotāji kopīgi organizē pasākumus, mācās izprast tradīcijas, palīdz noticēt saviem spēkiem. Iedzīvotājiem visu diennakti tiek nodrošināta iespēja konsultēties pie kāda no grupu dzīvokļa speciālistiem vai vienkārši aprunāties, ja rodas tāda nepieciešamība.

Iveta Purne, JSLP grupu dzīvokļu un Naktspatversmes vadītāja, stāsta: “Tiek ieguldīts intensīvs darbs, lai cilvēki apgūtu vēl trūkstošās prasmes un iemaņas. Īpaši tiek strādāts pie grupu dzīvokļa iedzīvotāju nodarbinātības jautājuma. Šobrīd algotu darbu strādā 11 personas. Nodarbinātības veicināšana notiek dienas aprūpes centros, specializētajās darbnīcās, attīstot personu darba prasmes un iemaņas. Nodarbinātība tiek veicināta, piedaloties nevalstisko organizāciju nodarbībās un aktivitātēs, apmeklējot interešu grupu nodarbības. 20 personas pēc grupu dzīvokļu pakalpojuma saņemšanas ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi sociālajā dzīvoklī, īres dzīvoklī vai atgriezušies savā ģimenē un integrējušies sabiedrībā.”

Vairāk informācijas par grupu dzīvokļa pakalpojumu var iegūt mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, “Sociālie pakalpojumi”, “Grupu dzīvokļa pakalpojums”, kā arī zvanot uz Informācijas kabinetu pa tālruni 63048914, 63007224, 20237378.