18 °C, 3 m/s, 79.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiVairāk iedzīvotāju varēs saņemt sociālos pabalstus
Vairāk iedzīvotāju varēs saņemt sociālos pabalstus
25/02/2005

Kā informēja pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne, būtisks ir arī šī gada pašvaldības budžetā iekļautais līdzekļu palielinājums sociālajiem pabalstiem, kas salīdzinājumā ar pērno gadu pieaudzis par Ls 200 000.

Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālos pabalstus var saņemt ģimenes vai personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavā. Pilsētā garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis personai ir 21 lats mēnesī.

Visi sociālie pabalsti ir iedalīti divās grupās – vienus piešķir Sociālo lietu pārvalde, bet otrus – Jelgavas domes Pabalstu piešķiršanas komisija. Sociālo lietu pārvalde piešķir GMI pabalstu, izmaksā uzturnaudu līdz vidusskolas beigšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un aizbildniecības beigšanās, kā arī izmaksā vienreizēju pabalstu Ls 100 apmērā veselības saglabāšanai ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.

Jelgavas domes Pabalstu piešķiršanas komisija piešķir pabalstu komunālajiem maksājumiem dzīvojošajiem dzīvoklī, kas pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Šiem pabalstiem jaunajos noteikumos paaugstināts ienākumu līmenis, ņemot vērā šī gada pensiju indeksāciju, kā arī paplašināts saņēmēju loks. Turpmāk pabalstus komunālajiem maksājumiem varēs saņemt ne tikai pensionāri, kuri dzīvo vieni un invalīdi, bet arī ģimenes.

Pabalstu komunālajiem maksājumiem varēs saņemt trūcīgas ģimenes, kurām ienākumi mēnesī uz personu nepārsniedz Ls 40. Šīs ģimenes varēs saņemt Ls 65 uz trim mēnešiem, bet ne vairāk kā Ls 195 gadā. Pabalsts pienākas arī ģimenēm, kurās nav darbaspējīgu pieaugušo un kurām ienākumi mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 65. Šīs ģimenes varēs saņemt Ls 30 uz sešiem mēnešiem.

Savukārt pabalsta saņemšanai kurināmā iegādei, no Ls 5000 līdz Ls 7000 paaugstināta pabalsta saņēmējam piederošā nekustamā īpašuma vērtība. Turpmāk šādu pabalstu varēs saņemt arī ģimene, kurā nav darbaspējīgu pieaugušo, kuras ienākumi uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 65 un kurai piederošā nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz Ls 7000.

Pabalsts bezmaksas ēdināšanai skolā tiks piešķirts skolēniem, kuru ģimenēs ir darbspējīgi pieaugušie un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 40. Šādu pabalstu varēs saņemt arī skolēni, kuru ģimenēs nav darbspējīgu pieaugušo un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 65.

Pabalstu skolas piederumu iegādei, sākoties mācību gadam – dāvanu karti Ls 25 vērtībā, varēs saņemt skolēni, kuru ģimenēs ir darbspējīgi pieaugušie un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 40. Šādu pabalstu varēs saņemt arī skolēni, kuru ģimenēs nav darbspējīgu pieaugušo un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 65.

Noteikumi papildināti ar pabalstu mācību piederumu iegādei – dāvanu karti astoņu latu vērtībā bērnudārzu sagatavošanas grupu bērniem.

Klāt nācis arī pabalsts zobārstniecības pakalpojumu apmaksai. No 30% līdz 50% palielināts pabalsts zobu protezēšanas izdevumu segšanai, bet ne vairāk kā Ls 60 vienam cilvēkam gadā – pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 100.

Zobu ārstēšanas izdevumiem līdz Ls 30 pabalstu gadā varēs saņemt trūcīgas personas, kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz personu nepārsniedz Ls 40, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja turpina mācības.

Pabalstu medikamentu iegādei varēs saņemt trūcīgas ģimenes, pensionāri un invalīdi, kuri dzīvo vieni un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 100, kā arī pensionāri un invalīdi, kuru ģimenēs nav darbspējīgu pieaugušo un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 75. Pabalstu medikamentu iegādei piešķir līdz Ls 40 vienam cilvēkam gadā akūtu slimību vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos zālēm, kuras nav iekļautas valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, vai tiek kompensētas līdz 75% no to pilnas vērtības.

Pabalstu higiēnas preču iegādei līdz Ls 50 gadā varēs saņemt guloši pensionāri un invalīdi, kuru ģimenes ienākumi uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 75.

Savukārt pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai līdz Ls 80 gadā varēs saņemt personas, uz kurām attiecināmi Ministru kabineta noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, lai pēc šo izdevumu segšanas ienākumi uz personu ģimenē paliktu ne mazāki kā Ls 60.

Ārkārtas gadījumos pašvaldība var piešķirt citus pabalstus. Pašvaldība var piešķirt apbedīšanas pabalstu personām, kuras nesaņem valsts pabalstu, kurām nav piederīgo vai maksātspējīgu piederīgo. Šis pabalsts tiek pārskaitīts apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam, skaidroja Stūrāne.

LETA
(Publikācijas autortiesības pieder ziņu aģentūrai LETA (www.leta.lv))