5.4 °C, 5 m/s, 86.2 %

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Sākumlapa Par pašvaldībuStruktūraPubliskojamā informācija par kapitālsabiedrībām
Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

1. Kapitālsabiedrību saraksts, grupēts pēc nozares un lieluma kritērijiem

 

2. Kapitālsabiedrību saraksts, grupētas pēc nozares un pašvaldības līdzdalības lieluma procentos

tabula1.PNG

tabula2.PNG

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums (Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 17.decembra lēmums Nr.15/1)

3. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārskati:

  • 2017.gads

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”SIA “Jelgavas poliklīnika”SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1″”SIA “Jelgavas autobusu parks”SIA “Jelgavas ūdens”SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”SIA “Zemgales EKO”AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”SIA “Zemgales olimpiskais centrs”

  • 2018. gads

SIA “Jelgavas autobusu parks”

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”SIA “Jelgavas poliklīnika”AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”

SIA “Jelgavas ūdens”

SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1″”SIA “Zemgales EKO”SIA “Zemgales olimpiskais centrs”

  • 2019. gads

SIA “Jelgavas autobusu parks”

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”SIA “Jelgavas poliklīnika”AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums”

SIA “Jelgavas ūdens”

SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1″”SIA “Zemgales EKO”SIA “Zemgales olimpiskais centrs”

4. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis ir Jelgavas pilsētas izpilddirektore Irēna Škutāne.

(1) Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

5. Ziņas par izmaksātajām dividendēm:

2019.gada 15.martā pašvaldība saņēmusi SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” dividendes par 2017.gadu – 146.01 euro