15.1 °C, 1.3 m/s, 98.5 %

Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsPilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)
Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis:

Uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šo pakalpojumu pārrobežu izmantošanas iespējas.

Atbilstoši programmas mērķiem, tas veicinās ilgtspējīgu un saliedētu Zemgales reģiona sociālekonomisko izaugsmi, palīdzot Jelgavai un Šauļiem kļūt par konkurētspējīgām, dzīvošanai un darbam pievilcīgām pilsētām, centralizējot pilsētas publisko pakalpojumu administrēšanu, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris) un Šauļu pilsētas dome.

Projekta galvenās darbības:

1. Pašvaldības e-pakalpojumu procesu pilnveidošana, interaktīvu informācijas un komunikācijas IT risinājumu izveide, modernizējot un optimizējot līdz šim pieejamos pašvaldības pakalpojumus;

  1. 2. Pašvaldības pakalpojumu jeb iedzīvotāju / pilsētas kartes lietotāju skaita palielināšana, nodrošinot labāku atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, labāku pieejamību pašvaldības pakalpojumiem;

3. Kopīgu e-pakalpojumu integrācija Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem (atlaides muzejos, sabiedriskā transporta biļetes u.tml.), lai nodrošinātu labāku Latvijas – Lietuvas robežas iedzīvotāju savstarpējo sadarbību / kustību;

  1. 4. Pašvaldību sadarbības un Iedzīvotāju karšu pārrobežu iespēju attīstīšana, veidojot kopīgus risinājumus un abpusēji interesantus pielietojumus.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos sabiedriskos pakalpojumus, kas saistīti ar pabalstu un piedāvāto atlaižu piešķiršanu pašvaldībā un tā piekļuvi pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju karti ar uzlabotiem un jauniem e-moduļiem;
  • Lielāks iedzīvotāju skaits izmantos pilsētas kartes;
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 584 230.24 EUR, t.sk. 496 595.70 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 350 636.24 EUR, t.sk. 298 040.80 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 531.81 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 063.63 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 03.aprīļa līdz 2018.gada 02.decembrim.

 

Programmas mājaslapa www.latlit.eu

ES oficiālā mājaslapa www.europa.eu

 

 

ggg.jpg

11.06.2018.

 

Projekta LLI -152 “e-Card” ietvaros ir pabeigta Jelgavas iedzīvotāja kartes attīstības koncepcijas izstrāde un šā gada 6. jūlijā Jelgavas pilsētas domē notika tās prezentācija.

 

Sapulces laikā tika prezentēta Jelgavas iedzīvotāja kartes attīstības koncepcija, tās iespējamā attīstība projekta realizācijas laikā, kā arī pēc tā ieviešanas. Sapulcē piedalījās Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš un pārstāvji no Jelgavas reģionālā  tūrisma centra, Pašvaldības operatīvā informācijas centra, Jelgavas bibliotēkas un citām pašvaldības iestādēm.

 

2.jpg

 

Iedzīvotāja kartes attīstības koncepcijas izstrādes mērķis bija definēt veicamos darbus, uzdevumus un darbības, lai varētu ieviest viedās pilsētas (angl. – Smart city) sistēmas vadību, kas kalpos par Jelgavas pilsētas digitālās ekonomikas platformu. Tā nodrošinās pašvaldības pakalpojumu elektronizāciju un optimizāciju, uzlabos vietējo uzņēmējdarbības vidi un ieviesīs iedzīvotāju lojalitātes programmu veicinošus pakalpojumus, kas būs pieejami kā Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, tā arī pārrobežu sadarbības partneriem un to iedzīvotājiem.

 

Attīstības koncepcijā tika definēti īstermiņa mērķi, kas tiks realizēti tuvāko 3 gadu laikā un ilgtermiņa mērķi 3 – 7 gadu periodā. Kā daži no tuvākajos trīs gados realizējamajiem mērķiem ir autonomo pakalpojumu attīstība, piemēram, klientu un tirgotāju grupu funkcionalitātes ieviešanu un autonomo pakalpojumu aprēķinu funkcionalitātes izstrādi, izmantojot čeka saturu un nodrošināt automātiskus norēķinus un atlaides ar kases aparātiem un bezskaidras naudas pārskatījumiem. Tāpat plānots pabeigt Jelgavnieka mobilās aplikācijas izstrādi un pilsētā ieviest Gudrās vietas un izvietot etiķetes ar kvadrātkodu (QR code) pilsētas lojalitātes programmai, tūrisma objektiem/pakalpojumiem;

 

Savukārt ilgtermiņā plānots turpināt izveidot un attīstīt Gudros rīkus un ieviest jaunas Gudrās vietas, kā arī attīstīt Jelgavnieka mobilā aplikāciju, lai varētu to izmantot kā komunikācijas un norēķinu līdzekli, izmantojot interaktīvus dokumentus, tāpat iedzīvotāja karte tiktu izveidota par universālu līdzekli personas identifikācijai, komunikācijai un norēķinu veikšanai.

 

Prezentācija – Jelgavas iedzīvotāja kartes attīstības koncepcija

Pārrobežu projektā attīstīs elektroniskās kartes pakalpojumus

 

 12.06.2017.

 

Jelgava un Šauļi ir uzsākuši pārrobežu projektu, kā rezultātā elektroniskajai Jelgavnieka kartei tiks ieviestas jaunas funkcijas. Tas paplašinās karšu izmantošanas iespējas un padarīs ērtāku iedzīvotāju ikdienu abās sadraudzības pilsētās.  

 

7. jūnijā Jelgavas pilsētas domē notika Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” uzsākšanas sanāksme. Tajā piedalījās projekta partneri no Jelgavas pilsētas domes, Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes, kā arī pārstāvji no Šauļu pilsētas domes un projektā iesaistītajām organizācijām.

 

Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos.

 

Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta pašvaldības e-pakalpojumu procesu pilnveidošana un modernizācija, optimizējot līdz šim pieejamos pašvaldības pakalpojumus. Notiks pašvaldību sadarbības un Iedzīvotāju karšu pārrobežu iespēju attīstīšana, veidojot kopīgus risinājumus un abpusēji interesantus pielietojumus.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • palielināts Jelgavnieku kartes lietotāju skaits;
  • paplašināts pakalpojumu skaits, ko sniegs iedzīvotāju karte;
  • integrēti kopīgi pakalpojumi Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem;
  • radīta kopīga platformu iedzīvotāju e-pakalpojumiem;
  • Jelgavas labās prakses nodošana Šauļiem.

Projektā plānotie jauninājumi iedzīvotāju kartes funkcijās saistīti ar dažādām nozarēm:

 

Sociālie pakalpojumi. Lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu un dzīves līmeni, tiek plānotas jaunas iedzīvotāju kartes funkcijas dažādām sociālajām grupām, piemēram, pensionāriem, skolēniem, daudzbērnu ģimenēm utt.

 

Veselība. Pievēršot uzmanību veselībai, tiks nodrošināta datu integrācija sistēmā/vietnē “Ārsta birojs”, kas uzlabos iedzīvotajiem pakalpojumu saņemšanu ārstniecības iestādēs.

 

Finanses. Lai projekts tiktu veiksmīgi realizēts un palielinātos karšu izmantošanas skaits, tiks veiktas izmaiņas piešķirto pabalstu / atlaižu aprēķināšanā. Piemēram, projekts paredz čeka satura identifikāciju, lai noteiktu ierobežojumus skolēna līdzfinansētajam ēdienam skolas ēdnīcā.

 

Plānots paplašināt maksāšanas iespējas ar karti, piemēram, ieviest mobilo maksājumu funkciju, kā arī kartes izsniegt ne tikai bankās. Tāpat būtisks aspekts ir pārrobežu sadarbība, kas paredz Jelgavas apmeklējumu laikā nodrošināt atvieglojumus arī Šauļu iedzīvotājiem un Jelgavas iedzīvotāji, lietojot savu karti Šauļos, varēs saņemt tiem paredzēto atbalstu.

 

Tūrisms: Veicinot tūrisma jomas attīstību, ir plānots ieviest papildu funkcijas kartēm, kas saistītas ar pārrobežu sadarbību starp Jelgavu un Šauļiem, kas varētu veicināt tūristu skaita palielināšanos Jelgavā un Šauļos.

 

Izglītība: Uzlabojumos plānoti jauni pakalpojumi skolēniem un to vecākiem, piemēram, čeka satura analīze skolu ēdnīcās, lai līdzfinansētu tikai bērnam nepieciešamos un veselīgos pirkumus utml.

 

Prezentācijas:

 

Project «Improvement of services available by citizen card in Jelgava and Siauliai» – e-Card (PDF)

 

Information about Jelgava citizen card (PDF)

 

Šiauliai E-ticket card (PDF)

 

Project management, schedule, budget, communication (PDF)

 

Research (PDF)

 

E-modules (PDF)

 

Best case exchange (PDF)

 

SAM_7933 (002).jpg

 

SAM_7937.jpg

 

SAM_7944.jpg

 

 

30.08.2017.

 

Projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” ieviešanas aktualitātes 2017. augustā.

 

Šā gada 3. augustā projekta LLI 152 ietvaros, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums starp projekta partneriem – Jelgavas pilsētas domi un Šauļu pilsētas domi. Lai iegūtu jaunas zināšanas un pieredzi, no Šauļu pilsētas domes uz pasākumu bija ieradies administrācijas vadītājs Antanas Bartulis, projekta vadītāji un tehniskie speciālisti. Pasākuma ietvaros Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos Pēteris Salkazanovs tikās ar Šauļu pilsētas domes administrācijas vadītāju, lai apmainītos ar pieredzi un izrunātu projekta “e-Card” plānotās atlaides Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem, kā arī tikšanās laikā tika apskatīts Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs.

 

Lai palielinātu pilsētas iedzīvotāju karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos un uzlabotu pilsētas iedzīvotājiem pieejamās kartes funkcijas, regulāri tiek organizētas projektā iesaistīto speciālistu tikšanās Jelgavas pilsētas domē, kā ar tehnisko speciālistu un projekta vadītāju tikšanās ar Šauļu pilsētas domes speciālistiem.

 

Projekta ietvaros ir plānots veikt pētījumu, lai noskaidrotu Jelgavas iedzīvotāju viedokli par esošajām Jelgavnieka kartes funkcijām un vēlamajām funkcijām, kuras pievienot kartēm, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu. Šim mērķim ir piesaistīti pētījuma veicēji, kuri apkopos esošos datus un veiks intervijas ar pilsētas iedzīvotājiem, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un vēlmes attiecībā uz iedzīvotāja karti.

 

Lai tehniski uzlabotu iedzīvotāju kartes un papildinātu tās ar jaunām funkcijām un jaunām iespējām, projekta ietvaros tiks veikts e-moduļu izstrādes pakalpojumu iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā, kas ir nozīmīga projekta realizācijas sastāvdaļa. E-moduļu pakalpojumu izstrādes darba uzdevumus skatīt šeit.

 

18.10.2017.

 

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros tiek veikts pētījums par Jelgavas pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu iespējamo attīstību un uzlabojumiem. 

 

Šā gada 12. oktobrī Jelgavas pilsētas domē tika organizēta tikšanās, par pētījuma veikšanu projekta ietvaros. Uzņēmuma SIA “Complete Payment Systems” pārstāvji informēja Jelgavas domes priekšsēdētāju A.Rāviņu un citus Jelgavas domes un Jelgavas pašvaldības iestāžu pārstāvjus par pētījuma veikšanas progresu.

 

Līdz šim pētījuma ietvaros ir izstrādāta pētījuma metodoloģija un veikta esošo datu statistiskā analīze par Jelgavas iedzīvotāju kartes izmantošanu norēķinoties par sabiedriskā transporta pakalpojumiem un ēdināšanas pakalpojumiem skolās.

 

Turpinot darbu, plānots veikt intervijas ar Jelgavas iedzīvotājiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par iedzīvotāju kartēm un par vēlamajām funkcijām, kuras būtu jāpievieno iedzīvotāju kartēm. Pētījums un intervijas tiks veiktas līdz šā gada 30. novembrim.

 

Prezentācija

 

 27.11.2017.

 

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” pētījuma ietvaros veikta fokusa grupu diskusija, kurā piedalījās SIA “Jelgavas poliklīnika” darbinieki.

 

Viena no projekta pētījuma plānotajām aktivitātēm ir fokusa grupu diskusijas, kuru laikā tiktu runāts par konkrētā jomā svarīgajiem uzlabojumiem Jelgavas iedzīvotāja kartē. Šī gada 22. novembrī SIA “Jelgavas poliklīnika” telpās pētījuma veicēji SIA “Complete Payment Systems” organizēja fokusa grupas tikšanos ar poliklīnikas darbiniekiem, lai diskutētu par Jelgavas iedzīvotāju karšu izmantošanu poliklīnikā. Diskusijā piedalījās SIA “Jelgavas poliklīnika” valdes locekle Gunta Arnīte un citi poliklīnikas darbinieki no dažādām nodaļām, lai gūtu pēc iespējas plašāku atbilžu un ideju spektru.

 

Fokusa grupas dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijā un tika gūts priekšstats par poliklīnikas darba procesiem un lielākajiem ikdienas izaicinājumiem katrā no nodaļām. Poliklīnikas darbinieki izteica idejas par to, kā ar jaunām Jelgavas iedzīvotāju kartes funkcijām varētu tiks uzlabots ikdienas darbs poliklīnikas darbiniekiem gan iestādes klientiem, kuriem tiktu atviegloti pieraksta un apmaksas procesi. Tāpat tika runāts par  to, kādas izaugsmes un pakalpojumu attīstības iespējas varētu sniegt Jelgavas iedzīvotāja karte, saredzot  jaunas idejas gan tuvākai, gan tālākai nākotnei.

 

Turpinot pētījumu par Jelgavas iedzīvotāja karti, tās pielietojumu un funkcijām, tuvākajā laikā plānots veikt intervijas ar Jelgavas iedzīvotājiem, lai uzklausītu idejas un ierosinājumus par to papildināšanu un uzlabošanu.

 

IMG_20171122_151250.jpg

 

IMG_20171122_151237.jpg

 

 

Kontakti

Ineta Vintere

Projektu vadības sektora vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005487
E-Pasts: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv