Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

21.03.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Lietuvas šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršanas iecere zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 09000170368, blakus īpašumam Lietuvas šosejā 70, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 21.03.2019. līdz 04.04.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Lietuvas šosejas 70 plāns Aptaujas lapa

21.02.2019.

 

Detālplānojuma zemesgabalam 6.līnijā 18, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 15.februāra lēmumu Nr.2-35.1.2/175 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemesgabalam 6.līnijā 18, Jelgavā redakcija.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tālr.: 29269076.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 21.02.2019. līdz 14.03.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.februārī pulksten 16.30 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar detālplānojuma redakciju no 21.02.2019.līdz 14.03.2019. var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kab. pirmdienās no 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 14.03.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsInženierkomunikāciju plānsApbūves noteikumi

Arhīvs 2019

Arhīvs 2018