Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis:

Uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šo pakalpojumu pārrobežu izmantošanas iespējas.

 

Atbilstoši programmas mērķiem, tas veicinās ilgtspējīgu un saliedētu Zemgales reģiona sociālekonomisko izaugsmi, palīdzot Jelgavai un Šauļiem kļūt par konkurētspējīgām, dzīvošanai un darbam pievilcīgām pilsētām, centralizējot pilsētas publisko pakalpojumu administrēšanu, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris) un Šauļu pilsētas dome.

 

Projekta galvenās darbības:

 

1. Pašvaldības e-pakalpojumu procesu pilnveidošana, interaktīvu informācijas un komunikācijas IT risinājumu izveide, modernizējot un optimizējot līdz šim pieejamos pašvaldības pakalpojumus;

 

2. Pašvaldības pakalpojumu jeb iedzīvotāju / pilsētas kartes lietotāju skaita palielināšana, nodrošinot labāku atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, labāku pieejamību pašvaldības pakalpojumiem;

 

3. Kopīgu e-pakalpojumu integrācija Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem (atlaides muzejos, sabiedriskā transporta biļetes u.tml.), lai nodrošinātu labāku Latvijas – Lietuvas robežas iedzīvotāju savstarpējo sadarbību / kustību;

 

4. Pašvaldību sadarbības un Iedzīvotāju karšu pārrobežu iespēju attīstīšana, veidojot kopīgus risinājumus un abpusēji interesantus pielietojumus.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos sabiedriskos pakalpojumus, kas saistīti ar pabalstu un piedāvāto atlaižu piešķiršanu pašvaldībā un tā piekļuvi pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju karti ar uzlabotiem un jauniem e-moduļiem;
  • Lielāks iedzīvotāju skaits izmantos pilsētas kartes;
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 584 230.24 EUR, t.sk. 496 595.70 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 350 636.24 EUR, t.sk. 298 040.80 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 531.81 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 063.63 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 03.aprīļa līdz 2020. gada 30. decembrim.

 

Programmas mājaslapa www.latlit.eu

ES oficiālā mājaslapa www.europa.eu

 

 

Projekta aktualitātes:

 

24.10.2019.

 

Projektam LLI-152 "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)" pagarināts realizēšanas laiks

 

Lai veiksmīgi pabeigtu visas projektā paredzētās aktivitātes gan Jelgavā, gan Šauļos, lai būtu iespēja realizēt pārrobežu sadarbību un izpildītu paredzētos mērķus, ir pagarināts projekta realizēšanas laiks līdz 2020. gada 30. decembrim.

 

Projekta realizēšanas pagarinājums ļaus pilnībā pabeigt e-moduļu izstrādi abās projektu partneru pilsētās. Šie izstrādātie e-moduļi uzlabos publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinās pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti. Ar to palīdzību tiks paplašināta pilsētas karšu pielietojuma iespējas Jelgavā un Šauļos.

 

Projekta partneris, Šauļu pilsētas dome, drīzumā plāno pabeigt projekta attīstības koncepcijas izstrādi Šauļiem, kas savukārt palīdzēs projekta realizēšanas laikā precīzi noteikt kādas funkcijas būs pieejamas Šauļu iedzīvotāju kartei. Pēc projekta attīstības koncepcijas izstrādes, Šauļu pilsētas dome, projekta ietvaros, izstrādās mobilo lietotni. Tāpat kā Jelgavas mobilā lietotne, tā nodrošinās pilsētu pārrobežu sadarbību. Plānots, ka mobilās lietotnes ne tikai atvieglos informācijas pieejamību iedzīvotājiem, bet piedāvās iespēju apskatīties aktuālos notikumus projekta partnera pilsētā un iegūt atlaides pilsētas viesiem.

 

 

 

19.03.2019.

 

Projekta LLI-152 "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)" realizēšanas laika pagarinājums un citas projekta aktualitātes.

 

Projekts paredz, ka tiks uzlabota publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāte, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos. Lai būtu iespēja realizēt visas projektā paredzētās aktivitātes, izpildīt tās kvalitatīvi un, pabeidzot projektu, pilnībā izpildīt projekta mērķi,  ir pagarināts projekta realizēšanas laiks līdz 2019. gada 2. septembrim.

 

Turpinot plānoto aktivitāšu izpildi, projekta partneris, Šauļu pilsētas dome, šā gada janvārī parakstīja līgumus par attīstības koncepcijas un e-moduļu izstrādi. Savukārt, Jelgavas pilsētas dome plāno šā gada 2. ceturksnī veikt trešo e-moduļu izstrādes pasūtījumu elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.lv, lai pabeigtu e-moduļu izstrādi un papildinātu jau iepriekš izstrādātos e-moduļus ar funkcijām, kas ne tikai atvieglos ikdienu Jelgavas pašvaldības iestādēm un iedzīvotājiem, bet arī nodrošinās pārrobežu sadarbību ar Šauļiem. Tā, piemēram, projekta ietvaros izstrādātā mobilā lietotne ne tikai atvieglos informācijas pieejamību par Jelgavu tās iedzīvotājiem, bet ļaus apskatīt informāciju par Šauļu aktualitātēm un apskates vietām.

 

 

Kontakti

Ineta Vintere

Projektu vadības sektora vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005487
E-Pasts: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv

 

Projekts tiek realizēts Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība