-4.4 °C, 2.5 m/s, 91.9 %

2009. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2009. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti
2009. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti

Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 1. kārtā 2009. gadā saņēma 31 biedrības un nodibinājuma projekti kopā 10650 latu apmērā.

 

 

Nr.
Organizācija Projekta nosaukums Piešķirtie līdzekļi
1.
Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācija „Atvērtās mākslas darbnīcas bērniem un jauniešiem”. 300.00 Ls
2.
Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo” „Iepazīsimies – mēs esam ukraiņi”. 300.00 Ls
3.
Daugavas Vanagi Latvijā „Daugavas Vanagi Latvijā” Jelgavas nodaļas programmu realizācija un darbības nodrošināšana”. 500.00 Ls
4.
Latvijas politiski represēto apvienība „Organizācijas darbības nodrošināšana”. 500.00 Ls
5.
J.I.B. „Edelveiss” „Jelgavas invalīdu biedrība „Edelveiss”2009.gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai”. 500.00 Ls
6.
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība Jelgavas nodaļa „Jelgavas pilsētas biedrības un nodibinājumu programma”. 300.00 Ls
7.
Jelgavas pensionāru biedrība „Programma senioriem 2009”. 500.00 Ls
8..
LVAF ”Lāčplēsis” „Neaizmirsīsim Jelgavas aizstāvjus”. 300.00 Ls
9.
Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība „Mēs Jelgavas dzīvē”. 200.00 Ls
10.
Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība „Vide Intra” „Regulārie administratīvie izdevumi organizācijas darbības nodrošināšanai”. 200.00 Ls
11.
Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Cerība” „Tu vari- tikai dari!” 500.00 Ls
12.
Latvijas Multiplās sklerozes asociācija „Multiplā skleroze- un Mēs”. 200.00 Ls
13.
Jelgavas pilsētas lielo ģimeņu centrs „Spiets” „Biedrības Jelgavas pils. LĢC „Spiets” 2009.gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai un datortehnikas uzturēšanai”. 500.00 Ls
14.
Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija „Zvaigzne” „Atbalsts Jelgavas sieviešu organizācijai „Zvaigzne” un tās darbības nodrošinājums 2009.gadā”. 500.00 Ls
15.
Latviešu strēlnieku apvienība „Atcerēsimies Strēlniekus”. 500.00 Ls
16.
Vecāku atbalsta grupa „Saules bērns” „Mācību materiālās bāzes pilnveidošana inovatīvu metožu ieviešanai Jelgavas speciālajās izglītības iestādēs” 500.00 Ls
17.
Jelgavas krievu biedrība „Istok” „Jelgavas krievu biedrības „Istok” pašdarbības kolektīva Šlavjanočka” mākslinieciskā vadītāja piesaiste”. 200.00 Ls
18.
Jelgavas ebreju biedrība „Ebreju kultūras atdzimšana”. 200.00 Ls
19.
Nodibinājums „Jelgava 21. gadsimtā” „Vienotības velobrauciens” 300.00 Ls
20.
Latvijas Neredzīgo biedrība „Veselā miesā – vesela gars!” 300.00 Ls
21.
Latvijas Bērnu fonds „Jelgavas trūcīgo nacionālo minoritāšu bērnu, jauniešu, vecāku integrācijas pasākumu komplekss” 500.00 Ls
22.
Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība „Ļanok” „Baltkrievu kultūras dienas 2009” 300.00 Ls
23.
Latvijas poļu savienība „Mēs savai pilsētai 20 gadu darbības jubilejā” 200.00 Ls
24.
„Paralimpiešu cerība” „Latvijas un Lietuvas skaistākās vietas”. 200.00 Ls
25.
„Kovārnis” „Kovārnis” sabiedrībai 2”. 300.00 Ls
26.
Jelgavas Latviešu biedrība „Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšanai 2009. gadā un turpmāk” 500.00 Ls
27.
Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs „Jelgavas pilsētas NVO kapacitātes stiprināšana” 200.00 Ls
28.
„Iniciatīva” „Sirds mūzika turpinās” 150.00 Ls
29.
Bērnu un jauniešu mūzikas klubs „Jauniešu māja BJMK. Pirmā kārta”. 400.00 Ls
30.
Radošo domu un darbu centrs „Svētelis” „Labdarības virtuve bērniem un jauniešiem” 400.00 Ls
31.
Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija „Jelgavas pilsētas cittautu literātu literārais almanahs”. 200.00 Ls