-5.9 °C, 3.1 m/s, 88.5 %

2012. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti *

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2012. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti *
2012. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti *

Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 2. kārtā 2012. gadā saņēma 44 biedrību un nodibinājumu projekti par kopējo summu Ls 13 356.

Organizācija Projekta nosaukums Komisija nolēma
1. „LVAF Lāčplēsis” „Sporta sacensību organizēšana. Programmas pilnveidošana un tās darbības nodrošināšana” Piešķirt 300,00 Ls
2. „Jelgavas invalīdu biedrība” „Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” Piešķirt 500,00 Ls
3. „Jelgavas Jaunais teātris” „Ielu teātra performance  „Rekonstrukcija!” Piešķirt 100,00 Ls
4. „Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija „Zvaigzne”” „ Zvaigzne” darbības nodrošinājums 2012.gadā”” Piešķirt 453,00 Ls
5. „Rokdarbnieku klubs „Zelta rokas”” „Baltie Ziemassvētki” Piešķirt 100,00 Ls
6. „Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”” „UKC Džerelo kapacitātes veicināšana” Piešķirt 100,00 Ls
7. „Jelgavas Tenisa klubs” „Ziemassvētku prieki” Piešķirt 120,00 Ls
8. „J.I.B. „Edelveiss”” „Jelgavas Invalīdu Biedrība „Edelveiss” 2012. gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai” Piešķirt 500,00 Ls
9. „Jelgavas Pensionāru biedrība” „Līdzdalība” Piešķirt 500,00 Ls
10. „Biedrība „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS””  „Iepazīšanās ar Doman Plus neirorehabilitācijas metodi” Piešķirt 310,00 Ls
11. „Zemgales latviešu strēlnieku biedrība” „Vienoti Jelgavai” Piešķirt 400,00 Ls
12. „Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs „Spiets”” „Biedrības Jelgavas LĢC „Spiets” 2012.  gada biroja administratīvajiem izdevumiem un sadzīves tehnikas iegāde biedrības vajadzībām. Ziemassvētku paciņu iegādei”” Piešķirt 240,00 Ls
13. „Latvijas Sarkanais Krusts” „LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana” Piešķirt 900,00 Ls
14. „Jelgavas Latviešu biedrība” „Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana organizācijas telpās Lielā ielā 13-15 un citās vietās 2012. gadā un turpmāk” Piešķirt 250,00 Ls
15. „Latviešu Strēlnieku apvienība” „Izzināsim Jelgavas vēsturi” Piešķirt 400,00 Ls
16. „Saules skola” „Skola lielajiem” Piešķirt 100,00 Ls
17. „Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” Piešķirt 300,00 Ls
18. „Latvijas Bērnu fonds” „Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm” Piešķirt 400,00 Ls
19. „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” „Kopā un uzreiz” Piešķirt 230,00 Ls
20. „Jelgavas baltkrievu biedrība „Ļanok”” „Ansambļa „Ļanok” dalība II Starptautiskajā ārzemju baltkrievu festivālā”” Piešķirt 500,00 Ls
21. „Andromēda” „Ar baltām domām” Piešķirt 100,00 Ls
22. „Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Cerība”” „Nāc un dari, ko vari!” Piešķirt 483,00 Ls
23. „Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība „VIDE INTRA”” „Energoefektivitātes pasākumi biroja telpās organizācijas darbības nodrošināšanai 2.kārta” Piešķirt 350,00 Ls
24. „Latvijas Poļu savienība” „Poļu kultūras dienas Jelgavā-2012” Piešķirt 350,00 Ls
25. „Jelgavas tenisa attīstības centrs” „Jelgavas ziema -2012” Piešķirt 140,00 Ls
26. „Latvijas Politiski represēto apvienība” „Organizācijas darbības nodrošināšana” Piešķirt 200,00 Ls
27. „Radošo domu un darba centrs „Svētelis”” „Atbalsts „Svētelis” darbībai”” Piešķirt 500,00 Ls
28. „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” „MS (Multiplās sklerozes) slimnieki sabiedrībā” Piešķirt 300,00 Ls
29. „Zariņš & Lejnieks” „JZRLP dzejas sacensības” Piešķirt 150,00 Ls
30. „Daugavas vanagi Latvijā” „DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana” Piešķirt 300,00 Ls
31. „Atklātais sabiedriskais fonds „Vēja zirdziņš”” „BJDK „Vēja zirdziņš „ Ziemassvētku uzvedums „Ziemas pasaka”” Piešķirt 500,00 Ls
32. „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” „Konsultācijas un informatīvais atbalsts Jelgavas pilsētas NVO” Piešķirt 420,00 Ls
33. „Kovārnis” „Kovārnis jauniešiem” Piešķirt 500,00 Ls
34. „Interešu klubs „DOKS”” „Komandas sporta veida  -Basketbols- popularizēšana dažādās vecuma grupās Jelgavas pilsētā” Piešķirt 200,00 Ls
35. „Regbija klubs „Mītava”” „Ar uzvedības traucējumiem esošo jauniešu integrēšana sabiedrībā” Piešķirt 500,00 Ls
36. „Latvijas Neredzīgo biedrība” „Nepalikt vienam tumsā” Piešķirt 400,00 Ls
37. „Remoss” „Biedrības „Remoss” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”” Piešķirt 300,00 Ls
38. „Vecāku atbalsta grupa „SAULES BĒRNS”” „Materiālās bāzes pilnveidošana sajūtu attīstīšanai bērniem ar īpašām vajadzībām  Jelgavas Daudzfunkcionālā atbalsta centrā „Lediņi”” Piešķirt 460,00 Ls
39. „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” „Atbalsts inventāra uzlabošanai un mācīšanās vides nodrošināšanai” Piešķirt 400,00 Ls
„40. Fokusā ģimene” „Es mīlu dodot” Piešķirt 100,00 Ls