19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

2016. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2016. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti
2016. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti

Finansiālo atbalstu konkursa “Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 2016.gadā II kārtā saņēma 34 (trīsdesmit četri) biedrību un nodibinājumu projekti par kopējo summu 17 196 EUR (septiņpadsmit tūkstoši simtu deviņdesmit seši euro un nulle centi).

 

Nr.p.k. Organizācija Projekta nosaukums Komisijas lēmums piešķirt:
summa EUR
1 “Jelgavas invalīdu biedrība” “Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” 700.00
2 “Latvijas Politiski represēto apvienība” “Organizācijas darbības nodrošināšna”  500.00
3 “Latviešu Strēlnieku apvienība” “Vienmēr garā jaunie un sportiskie strēlnieki Jelgavā” 500.00
4 “Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne”” “”Zvaigzne” darbības nodrošinājums 2016.gadā”  500.00
5 “Zemgales Lāčplēsis” “Biedrības administratīvās izmaksas. Programmas pilnveidošana un tās darbības nodrošināšana. Tematiska pasākuma noorganizēšana: Jelgavas piemiņas vietas – pieminekļi, piemiņas akmeņi un plāksnes. Biedrības sarūpēto dāvanu ziedojums mazturīgajiem bērniem, jauniešiem un pensonāriem” 300.00
6 “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” “Aktivitātes veterāniem”  300.00
7 “Jelgavas Jaunais teātris” “Jauniešu teātra izrāde “1/2AUGUŠIE”” 700.00
8 “Jelgavas Latviešu biedrība”  “Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2016.gada 4.ceturksnī (oktobris, novembris, decembris) un 2017.gada janvārī-februārī biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā” 800.00
9 “DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ” “DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana”  300.00
10 “Latvijas Bērnu fonds”  “Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm”  900.00
11 “Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība “VIDE INTRA”” “*Atbalsts mērķprogrammai “Suzuki metodes aprobācija Jelgavā” 2016.-2017.gads”  300.00
12 “Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Cerība””  “Stiprie uzvar sevi un citus”  500.00
13 “Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība”  “Kustība bez sāpēm”  500.00
14 “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” “Ukraiņu kultūras nedēļa 2017”  500.00
15 “Ideju centrs “Mākslas bērns”” “Mākslas apmācības procesa pilnveidošana”  400.00
16 “Latvijas Poļu Savienība”   “Poļu kultūras dienas Jelgavā – 2016”  450.00
17 “Atklātais sabiedriskais fonds “VĒJA ZIRDZIŅŠ”” “Deju izrāde “ĪKSTĪTE””  500.00
18 “Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība “Libro””  “”Grāmatmīļu salidojums” – lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jaunieši un vecāku žūrija” 2016 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām” 200.00
19 “Radošo domu un darba centrs “Svētelis”” “Atbalsts biedrības “Svētelis” darbībai”” 700.00
20 “Latvijas Sarkanais Krusts”  “LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana”  1000.00
21 “RadDoma” “Aušanas un tekstīliju krāsošanas amatu prasmju apgūšana un seno amatu popularizēšana Jelgavas pilsētā”  500.00
22 “Jelgavas koklētāju biedrība”  “Skatuves apgaismojums pultīm”  300.00
23 “Jelgavas krievu biedrība “Istok”” “”Jelgavas krievu biedrības “Istok” 25 gadu jubileja” (Krievu kultūras nedēļa 2017)” 700.00
24 “Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”” “Baltkrievu kultūras saglabāšana un attīstība Jelgavā “Jelgavas baltkrievu kultūras mantojums”” 500.00
25 “Futbola klubs Jelgava”  “Futbola diena Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra bērniem un jauniešiem”  350.00
26 “Jelgavas ebreju biedrība”  “Purim svētki” 500.00
27 “Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis”” “Lietuviešu kultūras saglabāšana Jelgavā”  500.00
28 “Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romanu čačipen”” “Čigāni Jelgavā-2016”  400.00
29 “Mehu absolventi”  “Apskaņošanas pults”  600.00
30 “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”  “Ikdienas atbalsts Jelgavas pilsētas NVO 2016-2017”  500.00
31 “Jelgavā 21.gadsimts”  “Senlatviešu Ziemassvētki ienāk Vecpilsētā”  600.00
32 “Remoss”  “Tūrisma inventāra iegāde sporta tūrisma aktivitāšu dažādošanai”  300.00
33 “Kultūras un Mākslas Centrs “Nātre”” “Kompleksu kultūras pasākumu un informatīvās telpas nodrošinājums jauniešiem un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām”  600.00
34 “Latvijas Neredzīgo biedrība” “JŪTU UN DARU”  296.00