-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

Pieteikšanās 2022. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVOPieteikšanās 2022. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam
Pieteikšanās 2022. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts” 2022. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt jelgavnieku aktivitāti un personu apvienību iesaistīšanos Jelgavas valstspilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, turpmāk – nevalstiskā organizācija, kas darbojas un ir reģistrētas, tostarp, struktūrvienības, Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz nolikumu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/4 “Nolikuma “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” apstiprināšana”).

 

Programmas budžeta ietvaros finansējumu nevalstiskajām organizācijām piešķir:

1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas valstspilsētā;

2. telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei     (piemēram, aprīkojums), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai;

3. administratīviem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;

4. sociālo programmu īstenošanai;

5. pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

 

Programmas finansējumu nevalstiskajām organizācijām nepiešķir:

  1. nekustamā īpašuma iegādei;
  2. politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 18. martam pulksten 14.30 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11 slēgtā aploksnē (katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē), iesūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: pasts@jelgava.lv vai pa pastu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centru Lielā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, datētu ar pasta zīmogu, ne vēlāk par 2022. gada 18. martu.  

 

 Uz aploksnes vai e-pasta vēstules aprakstā jānorāda:

iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese; adresāts: Jelgavas valstspilsētas “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.

 

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2022. gada 15. aprīlim.

 

Projektu pieteikumi, kuri neatbildīs konkursa nolikumam, tālākā vērtēšanā nepiedalās.  

 

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu “Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv sadaļā “Pilsēta_Sabiedrība_NVO”, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas. Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kab., Lielajā ielā 11, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522, 6305537.

 

Pieteikuma veidlapa

Projekta pieteikuma vadlīnijas

 

 

Kontaktpersona:

Līga Ozoliņa

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju

atbalsta komisijas sekretāre

tālrunis 63005580, e-pasts: liga.ozolina@jelgava.lv