28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

2017.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2.kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2017.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2.kārtas atbalstītie projekti
2017.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2.kārtas atbalstītie projekti

Finansiālo atbalstu konkursa “Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 2017.gadā II kārtā saņēma 42(četrdesmit divi) biedrību un nodibinājumu projekti par kopējo summu 12790.00 EUR (Divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un nulle centi).

Nr.p.k.

Organizācija

Projekta nosaukums

Piešķirtā           summa EUR

1

“Jelgavas invalīdu biedrība”

“Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana”

500.00

2

“Latvijas Politiski represēto apvienība”

“Organizācijas darbības nodrošināšana: 1.Saglabāt kā pēdējiem liecinikiem vēsturiskos notikumus okupācijas gados; 2. Morāli un materiālo atbalstīt savus biedrus; 3. Sekmēt organizācijas biedru pilsonisko aktivitāti sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību”                                   

300.00

3

“Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne””

“”Zvaigzne” darbības nodrošinājums” 2017. gadā””

300.00

4

“Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība”

“Soli pa solītim”

200.00

5

“DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”

“DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana”

200.00

6

“Atbalsta fonds “PARALIMPIEŠU CERĪBA””

“Velo rudens 2017”

100.00

7

“Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs “Spiets””

“Jelgavas  “Spieta” daudzbērnu ģimenes Latvijas simtgadei. Izglītība, olimpiādes, sports, veselība un demogrāfija”

200.00

8

“Jelgavas Latviešu biedrība”

“Jelgavas Latviešu biedrības nodrošināšana 2017. gada 4. ceturksnī (oktobris-decembris) un 2018. gada janvārī-februārī biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā”

600.00

9

“Latvijas Sarkanais Krusts”

“BLSK Jelgavas komitejas nepārtrauktas darbības nodrošināšana”

800.00

10

“Latvijas Bērnu fonds”

“Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām, daudzbērnu un audžuģimenēm”

500.00

11

“Latvijas Neredzīgo biedrība”

“Jūtu un daru pats”

200.00

12

“Zemgales Lāčplēsis”

“Jelgavas sporta veterāni un darbinieki. Administratīvo, komunālo, saimniecības, kancelejas izdevumu apmaksas”

300.00

13

“Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācija”

“Metāla podesti”

200.00

14

“Latviešu Strēlnieku apvienība”

“Strēlnieku piemiņai Jelgavā – Brīvības cīņu sākums un nozīme”

200.00

15

“Ideju centrs “Mākslas bērns””

“Mācību procesa pilnveidošana”

200.00

16

“Atklātais sabiedriskais fonds “VĒJA ZIRDZIŅŠ””

“Bērnu un jauniešu deju izrāde “Čigānmeitēns Ringla””

600.00

17

“Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība “VIDE INTRA””

“Biroja telpu siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas pasākumi organizācijas darbības nodrošināšanai”

200.00

18

“Jelgavas mākslinieku biedrība”

“Albuma “Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecība” sagatavošana””

300.00

19

“Futbola klubs Jelgava”

“Futbola diena Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra bērniem un jauniešiem”

200.00

20

“Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romānu Čačipen””

“Čigāni Jelgavā – 2017 (II)”

300.00

21

“JAUNATNES TEHNISKO SPORTA VEIDU CENTRS”

“Rāciju iegāde”

400.00

22

“Mehu absolventi”

“Apskaņošanas sistēmas iegāde”

200.00

23

“Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”

“Atbalsts veselības veicināšanas programmai”

300.00

24

“Jelgavas Jaunais teātris”

“Dokumentālā filma par Jelgavas Jaunā teātra 25 gadu vēsturi – “Ikvienas beigas ir jauns sākums””

300.00

25

“Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība “Libro””

“Lasi klusi, lasi skaļi!”-nacionālā skaļā lasīšana konkursa Zemgales reģionā fināls un lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jaunieši un vecāku žūrija” 2017 noslēgums pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām””

300.00

26

“Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Cerība””

“Sporto un uzvari pats sevi!”

300.00

27

“Kultūras un Mākslas Centrs “Nātre””

“Sociālās uzņēmējdarbības veicinošu un izglītojošu projektu nodrošinājums 2017./2018. gada sezonā”

300.00

28

“Remoss”

“Atbalsts biedrības “Remoss” organizētajām publiskajām sporta aktivitātēm””

300.00

29

“Creative Edition”

“Ziemassvētku koncerts -ģitāra un balsis”

100.00

30

“Biedrība “ORANŽAIS STARS””

“Organizācijas darbības nodrošināšana 2018. gadā”

300.00

31

“Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””

“Ukraiņu kultūras dienas Jelgavā 2018.”

300.00

32

“Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis””

“Lietuviešu kopiena Jelgavā”

300.00

33

“Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok””

“Baltkrievu kultūras saglabāšana un attīstība Jelgavā “Lai dvēsele dzied””

300.00

34

“Jelgavas krievu biedrība “Istok””

“Tradicionālais tērps, Ziemassvētku priekšnesumi”

300.00

35

“Radošo domu un darba centrs “Svētelis””

“Atbalsts biedrības  “Svētelis” darbībai””

500.00

36

“Latvijas Poļu Savienība”

“Poļu valodas un kultūras saglabāšana Jelgavā”

300.00

37

“Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

“Ikdienas atbalsts Jelgavas pilsētas NVO  2017/2018”

200.00

38

“Jelgavas tenisa attīstības centrs”

“Jelgava-Jaunmārupe – 2017”

300.00

39

“Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”

“BJMK top labāks!”

290.00

40

“RadDoma”

“Rokdarbu prasmju un seno amatu popularizēšana Jelgavas pilsētā”

200.00

41

Vecāku atbalsta grupa SAULES BĒRNS”

“Rehabilitācijas pasākumu īstenošana bērniem un jauniešiem ar smagiem funkcionāriem traucējumiem Jelgavā”

300.00

42

“Jelgavā 21.gadsimts”

“Latvija ar jaunas paaudzes skatu”

300.00

43

“Jelgavas invalīdu biedrība”

“Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana”

500.00

44

“Latvijas Politiski represēto apvienība”

“Organizācijas darbības nodrošināšana: 1.Saglabāt kā pēdējiem liecinikiem vēsturiskos notikumus okupācijas gados; 2. Morāli un materiālo atbalstīt savus biedrus; 3. Sekmēt organizācijas biedru pilsonisko aktivitāti sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību”                                   

300.00

45

“Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne””

“”Zvaigzne” darbības nodrošinājums” 2017. gadā””

300.00

46

“Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība”

“Soli pa solītim”

200.00

   

  KOPĀ:                       

12790.00