18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

2015. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2015. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti
2015. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti

Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” II kārtā 2015.gadā saņēma 44 (četrdesmit četri) biedrību un nodibinājumu projekti par kopējo summu 16 318.10 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 10 centi).

Nr.p.k. Organizācija Projekta nosaukums Komisija nolēma
1 “Latviešu Strēlnieku apvienība” “Strēlnieki mūžam dzīvi” Piešķirt 300.00 EUR
2 “Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs “Spiets””  “Biedrības Jelgavas pilsētas LĢC “Spiets” 2015.gada biroja administratīvajiem izdevumiem un radošo darbnīcu materiālu iegāde biedrības vajadzībām” Piešķirt 200.00 EUR
3 “Zemgales Lāčplēsis” “Biedrības administratīvās izmaksas. Programmas pilnveidošana un tās darbības nodrošināšana. Sporta spēļu sacensību organizēšana NVO biedrību biedriem. Biedrības sarūpēto dāvanu ziedojums mazturīgajiem bērniem un jauniešiem” Piešķirt 300.00 EUR
4 “J.I.B. “Edelveiss”” “Invalīdu biedrības 2015.gada aktivitātes”  Piešķirt 300.00 EUR
5 “Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne””  “”Zvaigzne”darbības nodrošinājums “2015. gadā””  Piešķirt 400.00 EUR
6 “Jelgavas invalīdu biedrība” “Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” Piešķirt 500.00 EUR
7 “Latvijas Politiski represēto apvienība” “Saglabāt kā pēdējiem lieciniekiem vēsturiskos notikumus okupācijas gados. Morāli un materiāli atbalstīt savus biedrus. Sekmēt organizācijas biedru pilsonisko aktivitāvi sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību” Piešķirt 500.00 EUR
8 “JAUNATNES TEHNISKO SPORTA VEIDU CENTRS”  “Apskaņošanas tehnikas iegāde” Piešķirt 300.00 EUR
9 “Mehu absolventi” “Informēšanas tehnikas iegāde” Piešķirt 400.00 EUR
10 Biedrība “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS”  “Organizācijas darbības nodrošināšana 2016.gadā” Piešķirt 200.00 EUR
11 “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”  “Ikdienas atbalsts Jelgavas pilsētas NVO 2015-2016”  Piešķirt 300.00 EUR
12 “Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”” “Baltkrievu kultūras saglabāšana Jelgavā “Baltkrievi Jelgavai”  Piešķirt 500.00 EUR
13 “Latvijas Bērnu fonds” “Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm”  Piešķirt 500.00 EUR
14 “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”  “Biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošana”  Piešķirt 300.00 EUR
15 “Latvijas Kaulu, locitavu un saistaudu slimnieku biedrība”  “Būsim Veseli”  Piešķirt 300.00 EUR
16 “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”  “Ukraiņu kultūras nedēļa 2016”  Piešķirt 500.00 EUR
17 “Jelgavas krievu biedrība “Istok”” “Krievu kultūras nedēļa 2016”  Piešķirt 500.00 EUR
18 “Jelgavas Latviešu biedrība”  Datortehnikas iegāde 2015.gada novembrī-decembrī Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšanai biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā. Piešķirt 500.00 EUR
19 “DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”  “DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana”  Piešķirt 300.00 EUR
20 “Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romanu čačipen” “Čigāni Jelgavā”  Piešķirt 400.00 EUR
21 “ROKDARBNIEKU KLUBS “ZELTA ROKAS”” “Rokdarbnieku kluba “Zelta rokas” kapacitātes veicināšana” Piešķirt 200.00 EUR
22 “Latvijas Sarkanais Krusts” “LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana” Piešķirt 1000.00 EUR
23 “Jelgavas tenisa attīstības centrs”  “Ziema – 2015”  Piešķirt 200.00 EUR
24 “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”  “KUSTĪBA – enerģijas spēks 2”  Piešķirt 250.00 EUR
25 “Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Cerība”” “Mācies cienīt sevi”  Piešķirt 500.00 EUR
26 “Latvijas Poļu Savienība”  “Poļu kultūras dienas Jelgavā – 2015”  Piešķirt 300.00 EUR
27 “Ideju centrs “Mākslas bērns”” “Mākslas apmācības procesa pilnveidošana” Piešķirt 300.00 EUR
28 “Atklātais sabiedriskais fonds “VĒJA ZIRDZIŅŠ”” “Deju izrāde “Ķekatnieku Ziemassvētki”” Piešķirt 500.00 EUR
29 “Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”” “Iedrošinājums un atbalsts jaunām audžuģimenēm un atbalsta centra darbības nodrošināšana” Piešķirt 200.00 EUR
30 “CARITAS”  “Brīvprātīgo un atbalstāmo ģimeņu sadarbība”  Piešķirt 100.00 EUR
31 “Zemgales kultūras studija”  “Biedrības darbības nodrošināšana”  Piešķirt 300.00 EUR
32 “Jelgavas koklētāju biedrība”  “II kokļu mūzikas ziemas festivāls “Kokļu skaņas ziemas mirdzumā” Latvijas baznīcās – pastiprinātāja iegāde elektroakustiskās kokles apskaņošanai”  Piešķirt 500.00 EUR
33 “Vikentija Veržbicka vārdā nosauktā Jelgavas 5.vidusskolas absolventu un draugu biedrība” “”Ija” aicina draugus!” Piešķirt 200.00 EUR
34 “Jelgavas mākslinieku biedrība”  “Grāmatas “Māra un Aleksandrs Djačenko. Keramika” sagatavošana” Piešķirt 300.00 EUR
35 “Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība “VIDE INTRA”” “* Atbalsts mērķprogrammai “Suzuki metodes aprobācijas Jelgavā” 2015.-2016.gads. 2.kārta.” Piešķirt 200.00 EUR
36 “Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis””  “Lietuviešu kultūras saglabāšana un attīstība Jelgavā”  Piešķirt 380.00 EUR
37 “Jelgavas ebreju biedrība”  “Ebreju kultūras saglabāšana un attīstība Jelgavā”  Piešķirt 400.00 EUR
38 “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”  “Esam saliedēti”  Piešķirt 500.00 EUR
39 “Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība “Miniatra”” “Sadoties rokās, lai noturētos saknēs”  Piešķirt 1000.00 EUR
40 “Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrība”  “Suņu pastaigu laukuma izveidei Jelgavas centrā nepieciešamie materiāli un inventārs”  Piešķirt 200.00 EUR
41 “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”  “Atbalsts biedrības darbībai projektu realizēšanā 2015.-2016.gadā”  Piešķirt 300.00 EUR
42 “Kultūras un Mākslas Centrs “Nātre”” “Organizācijas administratīvo pasākumu nodrošinājums un mājas lapas izstrāde”  Piešķirt 300.00 EUR
43 “Latvijas Neredzīgo biedrība”  “Drošā darbība”  Piešķirt 200.00 EUR
44 “Remoss”  “Inventāra iegāde sekmīgai sporta aktivitāšu organizēšanai āra apstākļos”  Piešķirt 488.10 EUR