18.5 °C, 2.8 m/s, 53.6 %

2024.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2024.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti
2024.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti

Organizāciju iesniegtie pieteikumi konkursam “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2024.gadam” un lēmums par finansēšanu

 

Nr. p.k. Organizācija Projekta nosaukums Pieprasītā summa
EUR
Komisijas lēmums

Piešķirtā summa EUR

1 Biedrība “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” „LATVIEŠU STRĒLNIEKU MANTOJUMS XXI GADSIMTĀ V” 5 890.00 1 500.00
2 Biedrība “Jelgavas Senioru biedrība” “ESAM AKTĪVI!’ 40 936.00 39 000.00
3 “Jelgavas Senioru universitāte” “SUDRABA VECUMS – BŪSIM ZINOŠI” 1 250.00 500.00
4 Jelgavas Latviešu biedrība (JLB) Jelgavas latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2024.gadā biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā 3 370.00 3 000.00
5 Jelgavas pilsētas invalīdu biedrība Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana 8 760.00 3 500.00
6 Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze Maznodrošināto (pieaugušie, bērni) un trūcīgo ēdināšana 3 500.00 3 000.00
7 Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze Bērnu ekskursiju nodrošināšana 1 000.00 Atteikts finansējums
8 Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze Ziemassvētku pasākumu rīkošana 1 100.00  Atteikts finansējums
9 Biedrība “Sporta dejas Jelgavā” Atbalsts biedrības “Sporta dejas Jelgavā” darbības nodrošināšanai 3 195.00 1 000.00
10 Biedrība Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs “Spiets” Biedrības Jelgavas pilsētas LĢC “Spiets” 2024.gada biroja administratīvajiem izdevumiem un Jelgavas daudz bērnu ģimeņu atbalstam. Datorikas papildus iekārtu iegāde 804.00 200.00
11 Biedrība “Ideju centrs “Mākslas bērns”” Biedrības darbības nodrošināšanai administratīvie un tehniskie izdevumi 2 134.00 500.00
12 Biedrība “Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) Jelgavas nodaļa DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana 830.00 200.00

 

13 Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība “VIDE INTRA” Regulārie administratīvie izdevumi organizācijas darbības nodrošināšanai. 800.00 300.00
14 Mehu absolventi, Biedrība Tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons” 12 800.00 3 000.00
15 Latviešu Strēlnieku apvienība Jelgavas nodaļa, biedrība Jelgavas pilsēta un apkārtne, vēsturiskos un Latvijas valstij svarīgos notikumos no 19.gadsimta sākuma līdz mūsdienām 1 685.00 300.00
16 Labdarības Fonds Labo darbu Krātuve Labdarības punkts “ŅEM UN DOD”. 2 850.00 200.00
17 Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs, Biedrība Tehniskais nodrošinājums. 2 850.00 500.00
18 Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne” Neesi vienaldzīgs, palīdzi! 4 905.00 500.00
19 Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok” Baltkrievu kultūras dienas 2024 Jelgavā. 7 298.68 2 000.00
20 Latvijas politiski represēto apvienība Jelgavas novada reģionālā nodaļa “Staburadze” Politiski represēto apvienības “Staburadze” darbības nodrošināšana 1 100.00 1 100.00
21 Biedrība “Oranžais stars” Pasākumi bērnu un jauniešu ar invaliditāti ģimeņu atbalstam. 22 000.00 2 000.00
22 Biedrība “Zariņš & Co” Zemgales dzejas kopkrājuma “Zemgales Vācelīte 2024” atvēršanas svētku organizēšana 680.00 500.00
23 Jelgavas Mākslinieku biedrība Jelgavas Mākslinieku biedrības mājas lapas WWW.jelgavart.lv un domēna abonēšana 116.34 100.00
24 Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība (LKLSSB), Jelgavas nodaļa LKLSSB Jelgavas nodaļas pamatdarbības nodrošināšana – atbalsts slimniekiem 2 720.72 500.00
25 Jelgavas Baptistu draudze Zupas virtuves organizēšana maznodrošinātajiem un trūcīgiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem 2024.gadā. 3 250.00 2 500.00
26 Jelgavas Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Goda ģimenes” Biedrības darbības nodrošināšana un aktivitāšu īstenošana 2024.gadā. 15 450.00 500.00
27 Biedrība “Diždancis” Tautas deju koncerts “Rudens danči” 3 400.00  Atteikts finansējums
28 Par zaļo enerģiju Latvijai, Biedrība Tehniskais nodrošinājums. 3 300.00  Atteikts finansējums
29 Mūzika Spārnos Kultūras ceļojums Jelgavā 3 600.00 Atteikts finansējums
30 Jelgavas fotoklubs Fotogrāfija – mākslas terapija 4 000.00 500.00
31 Biedrība “Youth Empowerment” Jauniešu un organizācijas “uzboostošana” 10 000.00 500.00
32 Biedrība “RAZZO Sailing team” Pārvietojams moduļu saliekamais pontons. 3 170.00 1 000.00
33 Nodibinājums “Jāņa Bisenieka fonds” Tehniski radošo darbu diena 2024 4 305.00 Atteikts finansējums
34 Biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība” Jelgavas Teritoriālā organizācija Digitālā vide – dzīve krāsās 2 920.00 1 500.00
35 Biedrība “Radošo domu un darba centrs “Svētelis”” Atbalsts biedrības “Radošo domu un darba centrs “Svētelis”” darbībai 6 160.00 2 000.00
36 Biedrība “Jelgavas attīstībai” Interaktīvās orientēšanās spēles par un ap Jelgavas noslēguma pasākums. 3 505.00 500.00
37 Latvijas Kazahstānas kultūras centrs “Saule” Kazahi Jelgavā 3 750.00 300.00
38 Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” Jelgavas nodaļa Bērnu integrējošā nometne (Krāsaina vasara) 12 876.84 1 000.00

 

39 Latvijas Bērnu fonds Jelgavā “Atklāj un iemīli sevi” 3 050.00 2 000.00
40 Draudze “Jelgavas Romas katoļu draudze” Jelgavas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam 5 045.00 3 000.00
Vasaras atpūtas nedēļa bērniem 3 970.00 Atteikts finansējums
41 Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība “MINIATRA” “Saglabāt tradīciju, mainoties līdzi laikam” 3 460.00 1 000.00
42 Biedrība “STAY n’ ART” Sports un kultūra Pasta ielā 3 838.18 1 000.00
43 Nodibinājums “TDA Lielupe” “Zemgales saime” 4 148.00 Atteikts finansējums
44 Nodibinājums “TDA Lielupe” “Skaistiem koncertiem” 2 557.91  Atteikts finansējums
45 Basketbola Akadēmija ALLEY-OPP Bērnu un jaunatnes sporta aktivitāšu un veselīga dzīves veida attīstība un popularizēšana 27 170.00 Atteikts finansējums
46 Biedrība “Latvijas Poļu savienība” Jelgavas nodaļa “Poļu kultūras mantojums” 3 870.00 1 000.00
47 Jelgavas Baptistu draudze Vasaras Bībeles skola – nodarbības kristīgās mācības nostiprināšanai un sociālā atbalsta sniegšana daudz bērnu ģimenēm 1 660.00 Atteikts finansējums
48 Jelgavas Baptistu draudze Jelgavas Babtistu draudzes 150.gadasvētku programma 2 825.00 Atteikts finansējums
49 Romanu drom, Jelgavas pilsētas un novada Romu biedrība Romi Jelgavā 2024 2 690.00 800.00
50 Biedrība “Jelgavā 21.gadsimts” Esam aktīvi! – 2024 2 310.00 1 200.00
51 Biedrība “Rokdarbnieku klubs “Zelta rokas” “Zelta rokas nodarbības” 1 050.00 400.00
52 Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” Mēs esam daļa no Jelgavas un Latvijas! 4 606.00 3 000.00

 

53 Biedrība “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” “UKC Džerelo-mēs esam vienoti” 11 560.00 4 000.00
54 Biedrība “Diždancis” Foto projekts “Zemgales rakstā” 1 200.00 Atteikts finansējums
55 Biedrība “Zemgales NVO centrs” Ikdienas atbalsts Jelgavas valstspilsētas NVO 5 010.00 2 000.00
56 Biedrība “Jelgavas krievu biedrība “Istok”” “Pasākumu kaleidoskops 2024 – jubilejas gads” 4 840.00 1 000.00
57 Biedrība – Inovāciju inkubators “IndSol” Zemgales vides inovāciju hakatons 1 750.00 500.00
58 Biedrība “Ģimene nākotnei” Ģimeņu radošā pieeja gadskārtu svētku godināšanā un brīvā laika pavadīšanā 1 250.00 1 000.00
59 Biedrība “Jelgavas māmiņu klubs” “Rāpotāju čempionāts 2024” 970.99   Atteikts finansējums
60 Biedrība “Jelgavas māmiņu klubs” “Svētki Jelgavas mazuļiem ar ģimenēm jeb Lielā ratu pastaiga 2024” 692.99 600.00
61 Biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre”” Kompleksi pasākumi biedrības kapacitātes celšanai un māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai 4 160.00 500.00
62 Biedrība “Futbola klubs Jelgava” Aprīkojuma (futbola vārtu) iegāde bērnu un jauniešu futbola treniņu nodrošināšanai un uzlabošanai 7 996.00   Atteikts finansējums
63 Biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme” Vasara mākslā un kustībā! 1 050.00 500.00
64 Biedrība “Regbija klubs “Mītava”” “Sporta nometne RK “Mītava”spēlētājiem” 700.00 Atteikts finansējums
65 Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” NVO sadarbības pasākums Ģimenēm Jelgavas pilsētas svētkos 3 400.00 1 000.00
66 Biedrība SK Mitauer Skrējēju koptreniņi Jelgavā 724.41   Atteikts finansējums
67 Biedrība “Remoss” Atbalsts biedrības “Remoss” tehniskajam nodrošinājumam 3 800.00 500.00
68 Miķeļa Rēdliha hokeja kultūra Bērnu hokeja kluba “Ozoli” telpu remontdarbi OZO ledus hallē 4 237.56 Atteikts finansējums
KOPĀ: 337 853.62 98 700.00